Influenceragenturerna om de politiska partierna: ”Under all kritik”

Under tisdagen arrangerade Dagens Media ett seminarium om influencers potentiella inflytande i valrörelsen under rubriken Har politiken fått upp ögonen för den nya tidens makthavare? Dagens Medias reporter Amanda Törner modererade ett samtal mellan företrädare för influenceragenturerna Cure, Cube och Splay.

Samtliga agenturerna uppgav att de inte fått några förfrågningar om marknadsföring inför valet från politiska partier, vilket förvånade dem.
- Det är under all kritik hur dåliga partierna är på att nå förstagångsväljare via sociala medier och influencers, sade Vigor Sörman som är grundare och vd på Splay.

Paneldeltagarna var rörande överens om att det definitivt fanns en roll för influencers att spela i valrörelsen. De var något skeptiska till en influencers möjlighet att påverka genom att offentligt stötta ett enskilt parti, däremot såg de stor potential för influencers att bilda opinion i enskilda frågor. De var emellertid tydliga med att man både som agentur och som enskild influencer kan avböja samarbete med ett enskilt parti. De menade att det var viktigt att en influencer kände sig bekväm med ett visst samarbete för att samarbetet skulle bli bra.

En spådom från panelen var att samtliga partier i nästa val kommer att ha särskilda influencerexperter i sina kommunikationsstaber för att påverka och vårda relationerna med viktiga influencers. Annie Lööf lyftes fram som det tydligaste exemplet på en partiledare som jobbar framgångsrikt med influencers redan idag.