Tisdag, 3 juli

 

Frukost

 Vetenskap som källkritik – hur vet vi vad som är sant och vad som är en myt?

Digitala höjdpunkter – Daglig analys av debatten. Tema Digital Innovation.

Konsumentbeteenden driver utvecklingen, hur ser det ut i butikerna?

Är frukosten vägen till en bättre hälsa?

Konsekvenser av styr- och resursutredningen – vad tror studenterna?

Jag vill dela min bil – hur gör jag? Regelverksinnovation i praktiken?

Vem betalar utvecklingen av digital hälsa – vården eller allmänheten?

Nu väljer vi naturen – Vilka är de viktigaste miljöpolitiska frågorna inför och bortom valet?

Nya stambanor för järnväg – en investering i Sveriges framtid

Sverige behöver attrahera globala talanger – en effektiv myndighetsprocess är en nyckelfaktor

Hot och våld mot poliser – har problemen tagits på allvar?

En mänskligare välfärd med artificiell intelligens?

Hur ska Sverige fortsätta attrahera internationella företag?

Gå på dagen eller livslång anställning? Dansk och svensk trygghet i praktiken

För hjärtats skull: Hur kan vi förebygga hjärt-kärlsjukdomar?

Hur bryter vi uråldriga maktstrukturer inom industrin?

Snabbspår och etableringsjobb – verktyg för en effektiv integration

Hur långt sträcker sig medkänslan? Om globalt ansvar i ett hårdnande samhällsklimat

Kan cirkulär ekonomi bygga ett hållbart samhälle med plats för alla?

När alla samhällets spelare behövs på plan – för dem som mest behöver välfärdens stöd

Digital flygtrafikledning – så gör det nytta för Sverige

Så får vi fler tjejer att välja teknik i skolan

Hållbart arbetsliv – hur skapar vi ett meningsfullt arbetsliv utifrån olika perspektiv?

Nära vård på nya sätt – unika förutsättningar skapar nya lösningar

Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik

Makten, demokratin och civilsamhällets ansvar

Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet? Kan vi uppnå både och med hjälp av IoT?

Inköpscentralernas betydelse för den framtida offentliga affären

Den stora revolutionen inom vård, omsorg och hälsa – vad kommer att hända?

Generationsfällan – 65 är det nya 55

Ett modernt rättsväsende – mer än fler poliser?

Bortom opinionsmätningarna – så har partierna och media gått vilse i flyktingfrågan

Ät frukost som barnen

Vad händer om Sveriges energiåtervinningsanläggningar slutar ta emot avfall med plast i januari 2019?

Slaget om alkoholen – tre heta ämnen

Hur bygger vi en hållbar storstad

Vårdsnack – Hur kan digitalisering gagna patienter, hälso- och sjukvården och samhälle

Brist på kompetens hindrar tillväxt i Sverige – hur kan unga motiveras att satsa på framtidsyrken?

Hur kan vi skapa en ljus framtid för nyanlända entreprenörer?

Morgon med nyheter, debatter och analyser

Ett demensvänligt samhälle – hur når vi dit?

Hur är läget hos Sveriges tillväxtbolag?

Vård i förändring med digitalisering som drivkraft

Kvinnohistoriskt museum, metoo och Nya akademin – feministiska kulturstrategier i maktens korridorer

Hur formar data, digitalisering och artificiell intelligens framtidens handel?

Fokus säkerhet och trygghet – återblick på gårdagens tal och seminarier

Hur kan man kravställa god säkerhetskultur?

Kompetenspyramiden – en reform för framtidens jobb

Så kan vi lösa bostadskostnadskrisen

Vilka är de viktigaste frågorna, enligt industrin, inför kommande mandatperiod?

Förändring 2030 – konsten att skapa rum i turbulenta tider

Hur kan ICT och IoT-tjänster revolutionera energi- och resurseffektiviseringen på byggarbetsplatser?

Vatten en valfråga – från globalt till lokalt

Den nya närsjukvården – möjlighet eller hot?

Tillsammans löser vi ungdomsarbetslösheten

När lagen inte räcker till – hur kan vi förändra attityder och värderingar?

Alla välkomna – utom unga hbtq-personer. Vad förlorar arbetsmarknaden på att stänga dörren?

Hur får vi skolan att fungera för elever med autism?

Så skapar vi arbeten för nyanlända – snabbspårsutbildning genom akademi och näringsliv

Är biografens framtid hotad? Ett drama i tre akter om biografens roll i samhället

Vem krossar jobbdrömmarna?

Hur kan vi förbättra den digitala arbetsmiljön i vården?

Kan vi lita på miljömärkningen?

Företagen ropar, men vem lyssnar? Kompetensbrist hindrar tillväxt

Hållbara städer och samhällen – vem bär ansvaret?

Hur mycket ska politiken styra kulturen?

Hur ska vi rösta för att få fortsatt bra cancervård?

Upphandling 2030 – så kan upphandling bidra till en hållbar samhällsutveckling

Lokalt samarbete för integration mellan näringsliv och lokalförening – finns det framgångsexempel?

Är vissa entreprenörer finare än andra?

Hur kan artificiell intelligens bidra till samordning och kontinuitet för individen?

Så öppnar vi fler dörrar – nyanländas väg till arbete

Å sen då? Sjöfartens nästa steg mot fossilfria bränslen.

Får den som lever se?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunch

När kommer en modern lagstiftning som stödjer den digitaliserade vården?

Är hållbarhet en förutsättning för export?

Vart är bankmarknaden på väg?

Varför är inkludering så svårt?

Branschglidningar och nya allianser – hur ser morgondagens mediemarknad ut?

Integrationscafé – nyckeln till integration, trivsel och jobb för kvinnor

Finns det en framtid för sjukvårdsförsäkring?

Upphandling av välfärd – vad händer med kvaliteten, tilliten och idéburenheten?

Gymnasielagen – en human lag eller ett brott mot asylrätten?

Politik för fler viktiga jobb

Hur förebygger skolor kränkningar mot elever?

Patientsäkerhet vs integritet i utvecklingen av hälso- och sjukvården?

30 000 jobb på spel?

Bromsar blockpolitiken nytänkande och pluralism?

Öresundsbron 2.0 – hur hade den byggts idag?

Hållbar utveckling utan tillväxt?

Piratkopia – vem bryr sig?

Bin, bönder och business – alla vinner på eko!

Bioflygbränsle – har morgondagens flyg träflis i tankarna?

Food tech på riktigt – Är Sverige redo för den nya utvecklingen?

Koll på farliga kemikalier – en förutsättning för hållbarhet?

Vad är framtiden för värdebaserad vård?

Kan vi äta oss ur klimatkrisen?

Bästa misstaget – tabben som inte bara utvecklade mig själv?

Dialog för att mötas vid offentlig upphandling – vem får prata med vem – när och hur?

Vem sätter agendan för skolans digitalisering?

Näringslivet halverar sin klimatpåverkan varje decennium?

Samtidigt i Garpenberg – vad händer i industrin?

Vänsterpartiet och välfärden

Opinionsmätningar – fara eller fest?

Politiska lösningar för ett grönt näringsliv

Hur bryter vi beroendet av plast?

Hur förbereder vi Sverige för det digitala terrordådet?

Hur ser vi till att konstgräsplaner blir mer cirkulärekonomiska?

Arkitekturforskning – så får vi innovationer att leva vidare

Cannabis och trafiken – en utmaning för nollvisionen?

Hur klarar de statliga myndigheterna digitaliseringen när kampen om IT-kompetensen hårdnar?

Hur kan vi finansiera och bygga för hållbar gemenskap?

Obligationsmarknaden och hållbarhet. 99 nyanser av – vad?

Hur behåller vi de unga i Göteborg?

Varför ledarskap är viktigare än digitalisering

Kan man spela spel utan att bli hatad? Kan man spela spel utan att hata?

Den svenska industrins revival – hur riggar vi en hållbar utveckling i hela landet?

Hur aktiverar vi svenska pensionssparare, som de bolagsägare och makthavare de är?

Vårt ekonomiska läge – utmaningar och möjligheter i en politisk orolig tid

Hur fyller vi glappet mellan standarder och regelverk och vision 2025?

Du måste flytta på dig – om rörlighet på bostadsmarknaden

Elektrifiering av Stockholms innerstad till 2030

Hur går det för Stockholmsregionen?

Vem har tolkningsföreträde för stadens hållbara utveckling?

Så här fungerar aktuell samhällsutveckling och omställningsförmåga?

Sustainability in the global financial society – is it for real this time?

Nätverksbaserad tillit i den digitala eran

Kan vi göra besöksnäringen mer hållbar genom att skala upp de goda exemplen?

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga musikevenemang och festivaler

Överfulla garderober med oanvända resurser borde ge oss klimatångest. Hur främjas ökad användning?

Vårdsnack – Ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem?

Folkhögskolan som demokratibyggare i det mångkulturella samhället

Rätt information om patienten – det är verkligen inte raketforskning längre

Kan tuffare krav på hantverkare och byggmaterial hjälpa kommuner att nå hållbarhetsmål?

Ny bransch, nya jobb – vilka vill jobba i framtidens spjutspetsföretag?

Hur kan förskolan bidra till bättre hälsa för våra barn?

Rädda havet – minska fattigdomen

Ett arbetsliv präglat av digitalisering – hur påverkar det ledarskapet?

Vårdens hjältar – var finner ni mod och kraft?

Var fick du luft ifrån? Påverkar inomhusklimatet vår miljö och hälsa?

Att mogna som ledare – självinsikt, integritet och mänsklig hållbarhet

Digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs – hur kombinerar vi digital och fysisk vård?

Hur kan vi tillsammans bidra till att minska läkemedel i miljön?

 Adjö till plasten – om lösningar som räddar våra hav och skapar nya möjligheter för skogsindustrin

Moderna policies inom hälsa, omsorg och vård

Swedish cultural policy – exemplary model or cautionary tale?

Att tänka rätt men rösta fel – varför röstar inte folk för att lösa det som oroar dem mest?

Arktis – en plattform för affärer, forskning och utbildning

Hur gör vi Sverige till världens bästa entreprenörs- och företagsland?

Så skapar vi en sammanhållen vårdkedja för barn och unga med psykisk ohälsa

Sanningen ska göra er fria – kyrkorna och metoo

Är arbetsmiljöproblemen lösta inom fysiskt krävande arbeten?

Det ökande behovet av experter

Är vi smarta nog för AI?

Äldreboom – hur kan nya synsätt på mat och mathållning skapa livskvalitet och bättre äldreomsorg?

Nya innovativa läkemedel finns – varför används de inte i Sverige?

Hur kommer (r)evolutionen inom digitala valutor påverka samhället och individen?

Sedd i vården – att se personen i patienten för en bättre vård

En mediemarknad i förändring – hur ser aktörernas strategier ut?

Stad och land behöver varann

Normal men kräver ingen kristrosa – från dolt problem till engagerad politik och sjukvård

Framtidens välfärdstjänster år 2030 – hur kommer vi att konsumera utbildning, sjukvård och säkerhet?

Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi?

Hur frigörs sjöfartens potential?

Hur får vi en pension som räcker livet ut för alla?

Hur påverkar bostadsbristen utövandet av kultur och tillväxten inom kultursektorn?

Testbäddar – verktyg för att möta städers utmaningar och samtidigt skapa internationell lyskraft?

Vad ska Google och Baidu styra i trafiksystemet? Vilken är det offentligas roll?

Hur viktig är identiteten för att städer ska kunna vinna i konkurrensen om framtidens kompetens?

Den fortsatta resan mot sunda offentliga affärer – kunden i fokus för framtidens upphandling

Hur möjliggör vi grönare städer och överkommer hinder för en ökad stadsgrönska?

Ökad fysisk aktivitet för bättre hälsa

Biobränslen – tillgång och utmaningar för pelletsbranschen?

Hur går det för den feministiska utrikespolitiken?

Hur blir du långsiktigt hållbar som chef och vilken roll kan HR spela?

Dieselförbud – hot eller möjlighet?

Hetare solenergi med smartare lagstiftning?

Har pornografin blivit en hälsofråga för barn och unga?

Paralympics i Stockholm 2026 – en tillgänglighetsdröm?

AI – vår tids uppfinnarjocke

Från stadsplanering till socialt hållbar samhällsutveckling – så lyfter vi blicken

Kan robotar skapa ett bättre samhälle – för alla?

Obligatoriskt skolval – så kan vi få alla föräldrar att välja skola

Därför leder Sverige inte den digitala utvecklingen längre – vilka lagliga hinder måste bort?

Hur och kan man förändra en bransch varumärke?

Kan Sverige nå miljömålen med cirkulär ekonomi?