Blocköverskridande samarbeten ska garantera sexuella rättigheter

Seminarium: Populismens och högerextremismens hot mot sexuella rättigheter och familjepolitik i Europa
Arrangör: RFSU
Plats: Joda kök och bar
Publik: cirka 150 personer
Moderator: Kristina Lindquist (journalist)
Budskap: ”Arrangörens budskap sammanfattat”
Citatet: ”Man måste prata med de personer som vet när det är dags att agera eller inte” (Birgitta Ohlsson, partiledarkandidat och riksdagsledamot för Liberalerna).

Seminariet öppnades med att en längre förklaring till varför RFSU valt att delta under Almedalsveckan, trots nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens närvaro, lästes upp. Därefter tar Ann-Cathrine Jungar över och redogör för hur den högerextrema rörelsen, genom sina värdekonservativa värderingar, hotar sexuella rättigheter och familjepolitiken. Jungar menar att det bland annat handlar om att stimmulera barnafödande bland de grupper som högerextremisterna anser är viktiga enligt en nationalistisk analys. Hon tar även upp den konservativa kvinnosynen inom extremhögern. Utöver Jungar deltar även Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor, Birgitta Ohlsson, partiledarkandidat för Liberalerna och Hans Linde, tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet och nyvald ordförande för RFSU, i panelen.

Tidigare har samsynen på utvecklingen av sexuella rättigheter och kvinnors rättigheter varit väldigt bred.

”Den värdekonservativa tanken har gett politiken en ny dimension i Europa.”

säger Ann-Cathrine Jungar

En viktig arena för samarbete bland Europas högerextrema och högerpopulistiska partier är Europaparlamentet. Där lär de känna varandra och där får de ekonomiska resurser, poängterar Ann-Cathrine Jungar. Hans Linde fyller på:

”Inom islamofobin finns en konspirationsteori om att muslimer utgör ett demokratiskt hot mot Europa”

Sedan drygt ett år tillbaka finns en resolution om mödravård på is i Europaparlamentet. Man vågar inte lägga fram den eftersom den riskerar att kidnappas av fler frågor. Carina Ohlsson (S) menar att man måste ”laga efter läge” och att det innebär att man måste se till att samordna sig över partigränserna. Birgitta Ohlsson konstaterar att saker som i Sverige kan verka positiva och bra och ger god publicitet kan utgöra bakslag för dem som drabbas.

”Man måste prata med de personer som vet när det är dags att agera eller inte”

konstaterar Birgitta Ohlsson

Läs mer:
Twitterlista: Pridespecial
Kulturen som vaccin mot nazismen