Så ska vi befria Dawit Isaak

Dawit Isaak har suttit fängslad i 5763 dagar när vi publicerar detta. Det är 5763 dagar för mycket. Blankspot Project ordnade ett seminarium i Almedalen om fallet Dawit Isaak. Makthavare.se var självfallet på plats!

Arrangör: Leif Öbrink och Brit Stakston
Plats: Almedalens hotell
Publik: ca 36 personer
Moderator: Brit Stakston
Budskap: ”Free Dawit Isaak”
Citatet: ”Esaias Afewerki är nyckeln till denna fråga” (Martin Schibbye, Chefredaktör, Blankspot)

Dagens moderator, Brit Stakston, som också är medarrangör hälsar välkomna till samtalet om Dawit Isaaks situation. Kvällens panelister är ordförande i Stödföreningen Free Dawit Isaak, Leif Öbrink, ordförande för journalistförbundet Jonas Nordling,chefredaktör på Expressen Thomas Mattsson, journalisten Kerstin Brunnberg, VD för TU Jeanette Gustafsdotter  samt Martin Schibbye, chefredaktör på Blankspot. I publiken satt bland annat den liberala EU parlamentarikern Cecilia Wikström, Kerstin Eldh från Sveriges tidskrifter och representanter från Svenska Pen.

Dawit Isaak har varit fängslad i 16 år. Thomas Mattsson beskriver ivrigt en motreaktion till att Öis fått böter för att en banderoll tog in på en match och vecklades ut. Thomas Mattsson såg till att banderollen smögs in till en landskamp och filmade när den vecklas ut till publiken förtjusning och förbundets förfäran, samt utmanat fotbollförbundet att bötfälla sig själva. Vilket naturligtvis inte hände, det slutade med att 10 landslagsspelare skrev under uppmaningen för “free Dawit” vilket ledde till att  förbundet backade. En liten illustration  av vad man kan göra för att hålla frågan levande “Man måste föra kampen på olika fronter och belysa frågan.”- menar Thomas Mattsson

Kerstin Brunnberg instämmer med Thomas Mattssons analys och menar på att han tagit stafettpinnen från Åke Pettersson på Sveriges Radio som använde sitt program till att belysa Dawits situation samt lyfta faktumet att han är en mer än bara en publicist, utan en konstnär, dramatiker och författare.

“Vi bör ge ut hans bok Hopp – historien om Moses och Mannas kärlek och andra texter, igen för att återigen få en uppfattning av hans konstnärliga gärning och få det han gör åter in på livet.”

Kerstin Brunnberg menar även att det är viktigt att inte gradera de olika fallen kring svenskar som sitter fängslade/kidnappade på det viset den förre utrikesministern gjort genom att säga att arbetet för att få svensken Johan Gustafsson friad från Al Qaida har varit det viktigaste fallet på bordet och det han tänkt mest på, då vi har bl.a. En hjärtkirurg  och en förläggare som nu sitter fängslade. Cecilia Wikström beröms och tackas av hela panelen med Leif Öbrink i spetsen för det arbete hon gjort på EU nivå, bland annat när hon ordnade en pjäs tillsammans med andra EU-parlamentariker  för att lyfta Dawits situation.

Martin Schibbye understryker vikten av att olika aktörer i Sverige arbetar utifrån sina förutsättningar och bygger vidare på de. Ett exempel är att man inleder bilaterala bistånd till Eritrea då det å ena sidan kan tyckas märkligt att bistå en diktatur samtidigt som det kan vara orättvist mot den etiopiska befolkningen och förutsättningar de har att inte hjälpa de.  Sverige har en lång historia av närvaro på Afrikas horn.

Thomas Mattsson instämmer och lyfter fram att ett av världens främsta fängslande av journalister är Turkiet vilket är ett Nato-land, och Tyskland som med sitt politiska inflytande lyckats påverka Facebook men har inte kunnat förmå staten Turkiet att släppa fängslade journalister.

Det finns en bred konsensus kring hur komplext situationen är, man flätar in att det finns en orubblighet hos Esaias Afewerki, samt faktumet att Dawit Isaak har dubbelt medborgarskap vilket möjliggör för myndigheterna att mena på att de har fängslat en Eritreansk medborgare har inga skyldigheter att erkänna hans Svenska medborgarskap. Faktumet att Etiopien ockuperar det eritreanska territoriet bidrar också till att möjliggöra för den ständiga mobiliseringen av armen som ger presidenten den makt, utrymme och legitimitet han har. Viktigt är att förstå att det finns någon form av rationalitet i myndigheternas handlade då släppande av Dawit skulle i denna situation vara ett tecken för svaghet och utmana den ställningen de styrande har gentemot befolkningen och ex grannlandet Etiopien som i högsta grad bidrar till komplexiteten i situationen.

Workshopen präglas av en ständig dialog mellan åhörare och panelisterna, och avslutas med en form av “groupthink”-övning där alla ska bidra med möjliga lösningar för att få den fängslade svensken fri. stämningen är god och panelisterna rör sig omkring rummet och samtalar med åhörarna och delar ut post-its man kan skriva in sina förslag på. Många är engagerade och bidragen strömmar in.