#flerunga – vad är tricket?

Varje dag presenterar Makthavare.se en krönika med ett speciellt Almedalsperspektiv. Nu är det dags för #flerunga som berättar om tricket hur man tar makten över agendan i Almedalen!

Fler Unga startade 2013 som en reaktion på att trösklarna till Almedalen var för höga. Unga som stod långt bort från politiken eller som inte hade de ekonomiska resurser som krävdes för att delta stängdes ute ur det politiska samtalet. Utifrån detta började Fler Unga 2014 anordna resor för politiskt engagerade unga till Almedalen, delvis för att ge fler unga möjligheten att göra sina röster hörda, men också för att visa att unga inte är den homogena grupp vi ofta förminskas till. Första resan dit blev något av reality check. Unga var grovt underrepresenterade i paneler som handlade om dem – unga på plats fick väldigt sällan utrymme att själva vara med och diskutera problem och lösningar som berörde dem. Politiker och andra makthavare pratade om unga. Inte med dem. Ur den frustration vi kände 2014 växte en stark vilja att förändra status quo, och idag arbetar vi outtröttligt för att säkerställa att där unga diskuteras, där ska unga också representeras.

Varje år ger vi unga en chans att få uppleva och bidra till vad Almedalen och politik kan vara. Det gör vi för att vi vill se mer av det vi anser att Almedalsveckan bör vara; ett demokratiskt samtal där varken ålder, kön eller ursprung ska hindra en från att delta. En relativt simpel tanke som slår an hos många unga människor både i och utanför vår förening.

Samtidigt som vi gör vårt bästa för att skapa möjligheter för unga intresserade av politik, arbetar vi idag förmedlande för att para ihop arrangörer med unga experter. Vi gör det lättare för journalister, seminariearrangörer och politiker att komma i kontakt med unga. I Almedalen 2017 deltar minst 68 ungdomsorganisationer som är experter på sin egen verklighet. Det är dem vi vill lyfta in i det politiska samtalet under Almedalsveckan.

”Tänk budskap och inte budget”, det är tipset som jurymedlemmen i Hetast i Almedalen, Ann-Therese Enarsson, ger inför Almedalsveckan. Det är precis det som är Fler Ungas trick – det är 100% hjärta.