Onsdag, 5 juli

Frukost

Socialdemokraternas direktsända pressträff

Vilken typ av ledarskap behöver framtidens hälso- och sjukvård?

Morgontankar – nya perspektiv på tidlösa frågor

Blir det mer svensk mat på våra tallrikar med den nya livsmedelsstrategin?

Talangekonomi

Är offentlig sektor mogen för en ökad servicenivå – hur möter man dagens medborgare på bästa sätt?

Hur skapas insikter och delaktighet som får oss att vilja, våga välja det senaste redan nu?

Fördjupad analys ur ett samhällsbyggnadsperspektiv

Investerarna och sjukvården – har de samma bild av framtiden?

Feminism och skog – en kärleksaffär

En arbetsmarknad för fler – Entreprenörskap och jämställdhet ger nya vägar mot jobb och integration

Elektrifierad industri – bra för klimatet

Hur bevarar och utvecklar vi våra historiska stadskärnor? Exemplet Visby innerstad

Att skydda mänskliga rättigheter i normgivning och praktik

Generation Y – blåsta på pensionskonfekten?

Vad är sant och hur lever vi i postsanningens tid?

Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik

Norge – Sveriges viktigaste grannland

Hur kan bank- och finanssektorn bidra till de globala målen?

Säkerhet och trygghet – sammanfattning av gårdagen

Kränkningar på nätet. Vilket ansvar har skolan för elever med ADHD/AST?

Bostäder, natur och ekologisk kompensation. Går det att både äta kakan och ha den kvar?

Morgon med nyheter och analys

Den klimatmedvetna biståndsgeneralen

Kan arbetsgivare i offentlig sektor öka sin attraktionskraft gentemot 90- och 00-talisterna?

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

Så bygger vi en inkluderande stad

Är socialdemokratin i Europa i kris?

Europeiskt bistånd till de fattigaste EU-medborgarna. Kvinnorna och den dubbla utsattheten

E-sporten växer – hur påverkar det barnen och hänger föräldrarna med?

Hur kan vi ompröva misslyckandets värde? Om vikten att våga lida nederlag

Hur intressant är sjukfrånvaron – egentligen?

Stoppa skolledarsnurren – max 20 medarbetare per chef

Dagens spaning inom politik, trender och samhälle

Hur kan ett innovationskluster ge stöd till att lösa samhällets hållbarhetsutmaningar?

Om rätt att uttrycka tro och ökad rädsla för religiös påverkan. Vad händer med framtida värderingar?

Ojämställda löner – så bryter vi mönstret

Hur säkrar vi finansieringen av en jämlik välfärd i ett nytt skattesystem?

Kampen om kajerna

Vaccin är en global bristvara – hänger Sverige med?

Nya eller gamla hjulspår – kollektivtrafikens roll i nästa generations resor och transporter

Hur ser framtidens städer och drömboenden ut?

”Vill du?” Hur får den kommande s.k. samtyckeslagen normerande verkan hos unga?

Omvandling och digitalisering i vården – vilka nya förmågor behövs? Finns beredskapen?

Dyrare kranvatten – lösningen på vattenbristen?

När ska maskulinitetens sista högborg rivas?

Skolan 2030 – hur säkerställer vi att skolan lever upp till framtidens mål och krav?

Banken, branschen, bostadspolitiken – så öppnar vi nya dörrar till bostadsmarknaden

Rösten – hur underhåller vi vårt viktigaste arbetsredskap?

Rakt på sak med Socialdemokraterna

Vill högskolestudenter jobba statligt och hur stärker staten ställningen som attraktiv arbetsgivare?

Med digitalisering mot framtiden – ledarskap för sjukvårdens förnyelse

Från dödsdömd till deltidspatient

Solelskatten försvinner – boomar solel nu?

Kommer ny teknik och nya tjänster lösa transporternas hållbarhetsproblem?

Bygga med naturen som coach

Är foodtech framtidens affär – och var finns pengarna?

Klimatpolitiken från Arktis till Almedalen

Hur skapar vi förtroende för järnvägen?

Hur arbetar svenska museer med flykting- och integrationsfrågor?

Målkonflikter – är det statens fel att städerna inte kan skapa ett hållbart transportsystem?

Bygga med naturen som coach

Cirkulär ekonomi i praktiken med fokus på vattenfrågan

Varför lyckas bloggarna bättre än forskarna? Om hur fake news tar plats i hälsodebatten

Orka jobba! Så kan fler behålla och återfå arbetsförmågan

Pengarna eller planeten – är finanssektorn problemet eller lösningen för klimatet?

Hur uppnår vi en framgångsrik och jämlik skola?

Landet inuti – platsen du för alltid kommer att sakna när du inte längre är där

Medtech saves lives – are you afraid of change?

Små hus – stora miljöbovar? Dags för småhusbranschen att ta hållbarhet på allvar

Vad är gott nog? Om prestation, perfektion och press i vardagen

Utsläppsfria vägtransporter – vision eller verklighet?

Avgör var du bor vad du blir när du blir stor?

Digitaliseringens konkurrenskraft – så påverkas du som chef

Hur blir jag aktivt delaktig i samhällsdialogen? Verktyg för kommunikation som bryter maktstrukturer

Lika barn leka sämst – vad kan branscher med ojämn könsfördelning lära av varandra?

Lokala jobb stärker hela landet

Har offentlig sektor råd att inte vara innovativ?

Att välkomna olikheter – om barn med särskilda behov

Vem definierar hållbarhet – bör staten ta större ansvar för hållbara upphandlingar i byggsektorn?

Kommer ny teknik och effektiv logistik att eliminera matsvinnet i framtiden?

Hur skapas bred delaktighet och förankring i beslut som ger en långsiktig hållbar förändring?

Europeiskt bistånd till de fattigaste – Rättsosäkerheten och hur långt sträcker sig välfärden?

Lägre samhällskostnader och bättre åldrande med världen roligaste medicin

Förnuft och känsla – hur kommer framtidens handel att se ut?

Svenska chefer – nyckeln till integrationen

EU tillåter nationella upphandlingsregler för välfärd – var går gränsen?

Statsstöd till globala internetjättar?

Vattenbrist – vad kan vi göra åt det?

Elbilar – revolution eller evolution?

Sverige behöver en nationell strategi för att stärka landets städer

Våra städer växer isär – hur kan vi vända utvecklingen genom inkluderande stadsutveckling?

Det är inte svårt att samverka, men vem tar ansvaret nu?

10 ways to create more inclusive cities for refugees – innovations from Sweden, Kenya and Uganda

Europeiskt bistånd till de fattigaste. Vem ska hjälpa dem? Är civilsamhället lösningen?

Film som förändrar – kan filmens kraft hjälpa offer för våld i nära relation?

Tveeggad sax som klipper i våra gener – hopp om bot och behandling eller farlig forskning?

Fossiloberoende 2030. Idag drivs lastbilar till 97% på diesel – klarar vi målet?

Fler kliniska studier på patientens villkor – en mångfasetterad utmaning

Vad händer när vi tar med verktyg som 3D, VR och digitalt pennstöd in i undervisningen?

E-hälsa och framtidens sjukvård. Antalet kroniska sjukdomar ökar, hur behandlar vi dem bäst?

Innovation behövs för att skapa mesta möjliga kvalitet inom vården

Leader or Laggard? Reviewing Sweden’s climate and sustainability agenda

Vilka är socialtjänstens barn?

På jakt efter den lekfulla och djärva organisationen – hur skapa mer experimenterande i vardagen?

En postlag för framtiden – hur kan post- och paketservice i hela landet säkras framöver?

Så kan vi bäst nå 100 procent förnybart till 2040

Bioekonomisatsningen i Norge – vad är nästa steg?

Hur ska vi lösa lärarbristen?

Can social dialogue change societies and enable all people to benefit from globalisation?

Lunch

Hur kan museerna vara en samhällsresurs i integrationsarbetet?

Bred samverkan inför nytt regionalt livsmedelsprogram – för fler jobb och hållbar tillväxt

Vad krävs för att klara integrationsutmaningen?

Smarta medborgare kräver ett smartare samhälle

Matsvinn och köttfrosseri – är tech svaret på våra hållbarhetsproblem?

Kan branschvalidering vara nyckeln till industrins konkurrenskraft?

Inspireras av ungas idéer om framtidens boende

Ett fossilfritt Sverige – hur då?

Hur kan Artificiell Intelligens dubblera Sveriges tillväxt år 2035?

Krockar miljöambitionerna med vattenvägens persontransporter?

Skattepolitik för ”duktiga flickor”

Hur ställer vi om Sverige?

De bortglömda barnen – hur kan vi säkerställa stödet till barn med frihetsberövad familjemedlem?

Vem ska göra jobbet? Om svenska folkets (o)hållbara resvanor

Specialiserade forsknings- och behandlingscentra – utmaningar och möjligheter

Bygga med naturen som coach

Rakt på sak med Centerpartiet

Den paradoxala bristen på vårdpersonal

Boende är mer än bostäder – hur bygger vi den hållbara staden?

Ska vi behandla fetma som en sjukdom?

Chefer behöver utveckla sin moraliska kompetens

Hur ska vårdmötet utvecklas?

En digitaliserad utbildningsmiljö kräver ledarskap

Hur får vi bostäder i hela Sverige och har vi råd att bygga utanför storstan?

Eko 3.0: Ekologiskt i framtiden – bättre, billigare eller brist?

Populismens och högerextremismens hot mot sexuella rättigheter och familjepolitik i Europa

Flytta hemifrån – bara en dröm

Testbädden är svaret – men hur skapar vi förutsättningarna?

Hur ska vi locka unga till yrkesutbildningarna?

Stadsutveckling med social hållbarhet i fokus

Industrins hållbarhetsoffert – så möter vi FN:s globala mål

Nationell vaccination för äldre – sparar liv och resurser

How can global sustainable goals add value to local sustainability work?

Vad gör dina pengar när du sover?

Det står i tidningen, då är det säkert falskt! En ny mediepolitik för hela Sverige

Har alla rätt till en säker arbetsplats?

Bygg mer, bygg om, bygg rätt – så säkrar vi framtidens bostadsförsörjning

”Ännu en bög med fjällkor!” – konst som utmanar den urbana normen

Hållbar maritim tillväxt i gränsregionen

Hur kan vi ompröva misslyckandets värde? Vad sker om chefen testade mer och nöjde sig med ”gott nog”

Lättillgänglig socialtjänst – innovation eller lagbrott?

Familjecentralen – en arena i arbetet för en jämlik hälsa

Financial Stability of the EU in 2020

Energiöverenskommelsen – utmaningar och möjligheter

Sexuella brott mot barn kan ge livslångt lidande

Hur ökar vi samverkan i hela byggbranschen så att ingen skadas på våra byggarbetsplatser?

Vatten eller kraft, eller vatten och kraft?

Måste arbete vara en hälsorisk?

Hur kan vi öka förändringstakten och möta de nya krav som ställs på vården?

Hur kan kulturarvet omhändertas, användas, utvecklas och göras levande?

Från lokalt till globalt – samverkan som hållbarhetsfråga

Finns det (P)-lats för bilen i staden?

Kan bättre geodata från kusterna underlätta klimatanpassningen?

Vilket ansvar har forskare, journalister och politiker för ett framväxande desinformationssamhälle?

Svenska hjältar

Demokratins former och utmaningar i en föränderlig värld

Är de svenska städernas transportsystem i fas med våra hållbarhetsutmaningar?

Har kollektivavtalen någon framtid?

Kan digitaliseringen driva fram fler bostäder snabbare?

Vinna eller försvinna – så blir framtidens bank i en digital värld

Så mår unga efter 10 år med statliga psykiatrisatsningar

Att stjäla från de fattiga – om den globala skatteflykten

Så möter smarta bolag framtiden

Kan teknik minska utanförskap och bryta barriärer för personer med autism och ADHD?

Lite ska man tåla, eller? Om hot och våld inom idrotten

Shop’ til you drop – hur kan vi nå ett hållbart mode?

Arbetsmiljön på apotek – en dold patientsäkerhetsrisk

Hotet mot det fria valet – så säkerställer vi att alla i samhället äger rätten till sitt eget liv

Små steg som kan ge stora vinster för cancerpatienten

Vem har ansvar för klimatanpassning, och vem tar det?

Framtidens bostadsbyggnation – hur bygger vi rätt den här gången?

Hot och våld i välfärdens tjänst

Patient eller person? Så formar individens behov framtidens vård

Bygga med naturen som coach

Kan Internet of Things (IoT) energieffektivisera byggarbetsplatser?

Samarbeta om kompetensen – därför behöver du en militär på jobbet

Tillbaka till framtiden?

Klimatfrågan efter USA:s exit

Frukt och grönt för en hållbar framtid

Ny strategi för fossilfritt transportsystem – hur ser framtidens spelregler ut?

Vad vet medierna om religion?

Har fastighetsbranschen något ansvar för resor och transporter?

Ska vi bygga bostäder på en gammal äppelodling?

Digital arbetsmiljö – från svårighet till möjlighet

Hur förändrar digitaliseringen konstnärers förutsättningar att verka?

Mötets makt – hur får vi mer effekt av våra möten?

Hur påverkas forskning och akademi i en allt mer protektionistisk värld?

Framtidens arbetsmarknadsdialog – överlever den svenska modellen?

Sviker bankerna företagen?

Forum för hållbar stadsutveckling – det nya kommunala ledarskapet i stadsutvecklingen

Funktionsrättskonventionen – bara när det passar?

Städer under vatten?

Hur samskapar vi redan nu smarta städer för en hållbar framtid?

Stamceller och regenerativ medicin – hopp eller hajp

Personliga drivkrafter och engagemang i politik och civilsamhälle. Vad får oss att ta ansvar?

Vaknat med klimatångest – lösningarna finns, men kanske inte där du tror

Hur ska vården organiseras så att den är individanpassad och eHälsans fulla potential utnyttjas?

Vad är hållbara Gotland?

Upphandling för bättre kvalitet inom hälso- och sjukvården

Låt inte klyftorna växa. Hur kan föreningslivets kraft i utsatta områden bli ännu starkare?

Bäst i test – från bästa sjukhus till den bästa vården nära patienten

Extrem religion eller religiös extremism – vilken roll spelar religion i arbetet mot extremism?

Vi patienter vill ha en smartare vård. Vill vården ha en smartare patient?

Middag

Klarar vi att växa utan infrastrukturinvesteringar i Stockholm-Mälarregionen?

Flyktingen är en av oss – om människosyn och flyktningmottagande

Vilken funktion har hyresrätten på framtidens bostadsmarknad?

Är textilier som räddar liv och som bygger infrastruktur Sveriges nästa tillväxtraket?

Vem tar ansvar i mediesverige?

Elcykling – fenomen att ta på allvar?

Det gröna guldet – varför ägandet spelar roll för skogens alla värden

Vägen till en hållbar framtid – evolution eller revolution?

Är svenska företag ledare eller följare inom innovation och digitalisering?

En ny stadsdel byggs – hur kan den moderna vården tillgodoses?

Är kundens flexibilitet nyckeln till framtidens energiutmaning?

Mot framtidens vård, vem gör vad och när?

Vården måste digitaliseras för att skapa en hållbar sjukvård – hur går vi från vision till verkstad?

Sluta komma med dåliga ursäkter för digitalt utanförskap

Behövs en nationell testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande?

Hur man minskar ojämställt sex genom att öka kunskapen om klitoris

De senaste opinionssiffrorna om Socialdemokraterna

Fokus på äldre

Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling

Vem påverkar samhällsutvecklingen genom sociala medier?

Hur slår en global konflikt mot svenska företag?

Svenska storbolagens hållbarhetsparadox

Kött är framtiden – matglädje och hållbarhet

Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård?

Våga prata med barnen om pengar och skulder

De viktigaste vårdpolitiska frågorna i valrörelsen 2018

Världen utanför Almedalen

De internationella migranterna startar företag på Gotland. Vad händer nu?

Kan nya former av kompetensutveckling lösa lärarbristen?

Framtidens äldreboende – så möter vi kommunernas utmaning

Chefen som samhällsbärare?

Så löser vi bostadskrisen

Ungdomsduellen – ungdomsförbunden i debatt

Möter skolan upp mot näringslivets kompetensbehov?

Samtal inför Socialdemokraternas tal och analys efter talet

Nya arenor för samtal, perspektivbyte och utmaningar om komplexa samhällsutmaningar

Medieklimatet – får vem som helst säga vad som helst i det offentliga rummet?

Låt kulturen utveckla hela Sverige