Måndag, 3 juli

Frukost

Möt miljörörelsens nya ledarduo. Hur kan miljörörelsen bli ännu skarpare och starkare?

När allt annat misslyckats – ett exempel på integrationens möjligheter i svensk skola

Forskning i samverkan – vad är det?

Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik

Varför missar vi de små och mellanstora företagen? Nyckeln till framtida tillväxt och kompetens

Vad gör skärmen med ungas empati?

Från idé till verklighet – hur når nya innovativa produkter sjukvården?

Från bristyrke till framtidsbransch – så höjer vi läraryrkets status till 2025

Systemkollaps – patientcentrering eller planekonomi?

Tradition, identitet och mångfald – kulturarv i ett globaliserat samhälle

Yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv

Filantropi på frammarsch – mot en ny nordisk välfärdsmodell?

Så dubblerar vi antalet unga entreprenörer till 2020

Hur kan näringslivet bidra till att skapa social och ekonomisk hållbarhet genom att satsa på barn?

Kunskapslyft för barnets rättigheter

Från glapp till helhet – framväxten av den nya kontinuitetsvården

Stöd till unga vuxna i Ingenmansland – hur hitta rätt väg i en komplicerad värld?

Utmaningen att gå från information till kommunikation

Medier, medieborgare och demokrati

Sårbarhet i ett digitalt samhälle

Morgontankar – nya perspektiv på tidlösa frågor

Digitala höjdpunkter i Almedalen – analys och utblick inför dagen

Liberalernas direktsända pressträff

Säkerhet och trygghet – sammanfattning av gårdagen

Morgon med nyheter och analys

El eller ännu mera el – det är frågan. Om eldriven innovationskraft i framtiden

Bidrar Sverige till systemkollaps? Effekterna av de nya asylreglerna

Åldersgräns på internet – skydd av barn eller hot mot utveckling?

Konsten att hantera geopolitiska risker

Dagens spaning inom politik, trender och samhälle

Hur kan vi öka mångfald i organisationen och dess tjänster?

Hållbara städer kräver modiga beslut och innovativa transportlösningar

Arktisk samverkan för en ny digital motorväg till Asien

Framtidens politik kräver fler kompromisser över blockgränserna

Hur utvecklar vi järnvägen så att den möter samhällets behov?

Vi behöver en skattereform för att få fler hyresrätter

Elvägar – vad är nästa steg för Sverige?

Kunddata – integritetshot eller värdeskapande?

Bildning, folkbildning och demokratiskt deltagande hos unga

Hur skapas konkurrenskraftiga maritima näringar?

Kreativa platser – kultur av, med och för fler

Vardagsberättelser i det bästa e-hälsolandet 2025

Nyanlända och företagande – så tillvaratas den entreprenöriella kompetensen

Inkomstskillnader – tappar Norden sin särställning?

Kulturinjicera staden för ökad tillväxt

Är pendelbåtar utan diesel och utsläpp möjliga idag?

Hur kommunicerar vi med varandra och med våra barn och unga?

Den farliga tystnaden kring tarmcancer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar för svensk industri

Det svenska samverkansklimatet – en konkurrensfördel för Life Science?

Kunskap och innovation – Nycklar till framtidens skafferi

Cirkulär ekonomi i praktiken – hur vi kan hushålla med våra resurser?

Övergreppen som aldrig tar slut. Hur kan lagen bättre skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet?

Cirkulär ekonomi i praktiken – hur vi kan hushålla med våra resurser?

Övergreppen som aldrig tar slut. Hur kan lagen bättre skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet?

Hur påverkar Almedalsveckan klimatet?

Hur kan medvetna val hjälpa oss skapa en värdegrund där alla kan vara bäst för världen på rätt nivå?

Hur frigör vi innovationspotentialen och skapar ett starkare Sverige?

Rakt på sak med Liberalerna

Från rättrådig förvaltning till modern tjänsteleverantör

Har alla rätt till en säker arbetsplats?

Hur kan ledarskap för hållbarhet vända kris till framgång?

Hur kan ledarskap för hållbarhet vända kris till framgång?

Dödshjälp – hur kommer vi vidare i debatten?

Life science – en Smart Industri?

Sexualundervisning 2.0 – Om barns rätt till kunskap om kroppslig integritet och sexuella övergrepp

Världens första fossilfria land – vatten och el, vad kan gå fel?

Innovativa affärsmodeller – vilka är möjligheterna?

Energibranschens viktigaste framtidsfrågor

Fossiloberoende 2030 – idag drivs lastbilar till 97 procent på diesel – klarar vi målet?

Hur kan Sveriges skolledare förbereda sig för att kunna ge sin personal rätt kompetensutveckling?

Lunch

Hur ska dagens unga överleva efter arbetslivet?

Framtidens matematik – hur räknar vi på den?

Ett friskare Östersjön utan läkemedel?

Myter om transporter och bilar

Hur kan landstingets innovationsstrategi möta vårdens utmaningar?

Bättre insatser för unga som varken arbetar eller studerar

Har innovationsdrivna storföretag en framtid i Sverige?

Finansiering av grön omställning – vad krävs för verklig förändring?

Svenska hjältar

Välkommen till trädgården – om värdet av stadens platser

Kan man lita på opinionsundersökningar?

Är demokrati en Corporate Social Responsibility-fråga?

Industrin vill växla upp, men politiken bromsar – resan mot ett fossilfritt Sverige

Bostad först – livet efter skyddat boende

Framtidens vård – vem visar vägen?

Självkörande fordon – hänger samhället med?

Trygghet och säkerhet ur ett genusperspektiv. Framtidens säkerhet fixar kvinnorna?

Landets största infrastruktursatsning – hur ritar den om framtidsbilden?

It´s a Wrap – personerna, frågorna och politiken

Kan Gotland konkurrera med Karibien som kryssningsdestination?

Hur kan innovation driva utvecklingen mot en cirkulär modeindustri?

Om flygets bidrag till svensk tillväxt, konkurrenskraft och samhällsnytta

Vad kostar det att inte bygga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm?

Den interaktiva publiken och deltagarna

Rösten – hur underhåller vi vårt viktigaste arbetsredskap?

Hur ska Sveriges industriella framtid omfatta mer än storstäder och startups?

Hållbara samhällen genom nya synsätt

Var finns barnen i våra framtida städer?

Best practice för svensk konkurrenskraft – Singapores innovationsdrivna tigerekonomi?

Är vägslitageskatten en bra åtgärd på väg mot hållbara transporter?

Vilken roll spelar folkbildningen för unga som varken arbetar eller studerar?

Personcentrerad vård – hur kommer vi dit?

Rehabiliteringskoordinatorn – nytt stöd i sjukskrivningen

Politik och företagande – var finns långsiktigheten?

”Klimatsäkra” kommunens förvaltade kapital – är det relevant, möjligt och lönsamt?

Norge – Sveriges viktigaste grannland

Stoppa barnsexhandeln med Artificiell Intelligens

Hur skapar vi grogrund för morgondagens snabbväxande tillväxtbolag?

Vad innebär det nya innovationssamarbetet mellan Tyskland och Sverige?

Kan religion och tro leda till bildningsförakt?

Hur ska 50% av alla 17-åringar få minst ett jobb i månaden år 2020?

Utbildning är en förutsättning för jämlikhet

Vem ska sätta agendan för vårdens utveckling?

Överlever systemet för att reglera etiken i det nya medielandskapet?

Efter Macchiarinifallet – klinisk forskning och etiska utmaningar

Hur ska vi bruka havet?

Behovet av infrastruktur över gränsen

Tre lyft för Sverige – hur skapar vi hälsosamma liv i rörelse?

Hur stoppar vi trafficking, sexköp och övergrepp på nätet och bortom tangentbordet?

Dålig matchning hotar tillväxten

Hur kan en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm finansieras?

Hur nyttjar vi bäst digital teknik i våra klassrum?

Fler patienter, färre vårdplatser – kan innovation lösa dilemmat?

Hur kan vi hejda konsekvenserna av den växande folksjukdomen typ-2 diabetes i Sverige?

Ett gott liv, hela livet – på väg mot ett demensvänligt samhälle

Mötets makt – hur får vi mer effekt av våra möten?

Självkörande fordon – hur blir det för användarna?

1% av Sveriges bolag lyckas med radikal innovation – hur når vi 100%?

Vad händer när föräldrar till barn med cancer driver innovation?

Human Rights Defenders – any of your business?

Näringslivet vill bygga bostäder när politiken bygger utredningsmurar av ideologi

Hållbar utveckling av cancervården med fokus på 2018

Hur ökar vi antalet kvinnliga entreprenörer?

Resan till arbete – nyanländas väg till ett fast jobb

Alla tjänar på en bättre MS-vård

Vässa klorna för en hållbar upphandling – låt inte uppföljningen bli en papperstiger

Cybersecurity and economic sanctions – a new EU approach to cybersecurity threats?

Det digitala folkhemmet – så skapar vi förutsättningar för att alla ska dra nytta av fördelarna

Hållbara samhällen genom nya synsätt

Hur främjar regioner och kommuner miljösmarta maritima företag?

Hur kan forskningen lösa framtidens utmaningar på en digitaliserad arbetsmarknad?

Globala hållbarhetsmål som drivkraft för innovation

Hur hittas en gemensam värdegrund för att effektivt genomföra en innovativ förändringsprocess?

Reinventing retail – trends and innovation shaping the future of retail

Future of Work – vad innebär framtidens arbetssätt för individen, arbetsgivaren och samhället?

Ödesval Europa – Det europeiska samarbetets framtid i ljuset av valen i UK, Frankrike och Tyskland

Håll Europa rent

Vem bygger vi studentbostäder för?

Hur underlättar vi byggandet av fler bostäder?

Fossilfri transportsektor – bränslecellsfordon och vätgasinfrastruktur

Hur kan vi rusta oss för ett stigande hav?

Det digitala samhället är redan här – är vården redo?

Hur kan barnsexhandel på nätet stoppas? Om vikten av samverkan inom Telekombranschen

Varför utrotar vi inte hepatit C i Sverige?

Har vi råd att erbjuda cancerpatienter molekylär testning?

Rebell eller struktur – vad krävs för innovation i vården?

Protektionism på framfart – hur påverkas Sverige och världen?

Religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige

Varför ökar ojämlikheten så snabbt i Sverige?

Nya mötesplatser öppnar upp svensk arbetsmarknad

Vilka krav ställer en öppnare bank- och försäkringsmarknad?

Nordisk energi, stark i dag – starkare i morgon. The Nordics and energy collaboration

De senaste opinionssiffrorna om Liberalerna

The summer of new hope or despair? The new political landscape in Europe

Sverige världsledande på innovation, men hur behåller vi positionen?

Middag

Klimatmål och visioner i all ära, men vad görs egentligen?

Chefsduellen – vad är chefers främsta kommunikationsutmaningar?

Gränslös bekräftelse – om ungas utsatthet på nätet

Hur vill partierna reformera skolan?

Win-win-wind – så blir hela Sverige vinnare på vindkraften

Det smarta samhällets möjligheter för kommuner och dess invånare

Världen utanför Almedalen

Med ny järnväg lyfter Sverige

Hur kan politiker och småföretag tillsammans skapa ett bättre företagsklimat?

Bygg mer i trä – om hållbart byggande för ett hållbart samhälle

Från Arktis till Almedalen – är klimatarbetet globalt eller lokalt?

Så löser vi bostadskrisen

Ungdomsduellen – ungdomsförbunden i debatt

Turbulens i världspolitiken – vad betyder det för säkerheten i Norden?

På matforskningsfronten mycket nytt – hur förändrar det politiken och vad vi äter?

Går vägen mot framtiden i cirklar?

Är körkortet en förutsättning för att få jobb?

Svensk handelspolitik i framtiden – ett samtal med Sveriges EU- och handelsminister

Hur kan vi ta in klimathotet men inte förlora hoppet?