Jonas Sjöstedt: Jag är kluven inför Almedalen

Idag är det Vänsterpartiets dag och vi har pratat med partiledare Jonas Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt är partiledare för Vänsterpartiet. Efter Isabella Lövins tal under fredagen var han med för att analysera talet under Skandias mingel. Makthavare var givetvis på plats och fick en stund för att tala med honom efteråt.

Första gången som partiledare var 2012 och innan dess har han varit i Almedalen några gånger som Europaparlamentariker.

Jag har säkert varit här en sju, åtta gånger.

Hur har veckan varit?

Jag har bara varit här en dag för vi har sista dagen, men jag tycker att det är roligt att vara här. Det jag tycker också att det är en väldigt tydlig trend att borgerliga partier anpassar sig till Sverigedemokraternas verklighetsbild och retorik att konkurrera om väljarna.

Han tror att slutklämmen av det blir att Sverigedemokraterna och deras politik stärks.

Vad fokuserar ni på under söndagen?

Vi kommer att prata om vår egen politik och hur man faktiskt tar bort ojämlikhet i Sverige som jag tycker är ett grundläggande problem. Frågor som handlar om trångboddhet och skola, framtidstro, utbildning och samhällsservice. Sådant som förändrar ett samhälle på riktigt.

Han tycker att det verkligen är vad som saknas i debatten om förorter, den har varit väldigt förenklad.  Han har en kluvenhet gentemot Almedalen och menar att det både är gott men finns även negativa aspekter.

Vad tycker du om mingel?

Jag är sällan på sådana tillställningar, dels för att jag har mycket jobb. Jag är ganska kluven inför Almedalen, det är en stor demokratisk och politisk yttring, det är bra. Men det är också väldigt mycket av ett elitfenomen och det är för dyrt för vanliga människor att få ett hotellrum i Visby för att delta och det är synd, man har tappat något när det är fler konsulter än husvagssemestrare.