Regeringens ovilja att prata om NSA

Är det vår beroendeställnig till USA som gjort det omöjligt för Sverige att ge Edward Snowden visum? Dokumentärfilmen Asylärende Snowden ifrågasätter sittande politikers ovilja att hantera frågan. 

Sverige kan väl inte längre ses som en humanitär stormakt, inte med tanke på politiken som förs idag? Och inte heller genom att hemligt samarbeta med USA:s säkerhetstjänst NSA som inskränker demokratin i Sverige och andra EU-länder. Och framförallt inte genom att neka Edward Snowden inträde i Sverige.

Vi kan inte längre undvika att ställas inför en omdefiniering av vår egen självbild.

Så tar dokumentärfilmen Asylärende Snowden upp motgångarna i arbetet med att få Edward Snowden från Moskva till Sverige. Först för att kunna ta emot priset han tilldelas av Right Livelihood Foundation 2014, för sina gärningar som visselblåsare. När han nekas att delta i prisceremonin i Sverige går Ole von Oexkull från RLF i täten för arbetet med att få hit Edward Snowden.

Filmen som producerats av Carolina Jemsby riktar skarp kritik mot den sittande regeringen och dess ovilja att ta i ärendet om asyl och eventuell utlämning trots att frågan ligger på just regeringens bord.

Carolina Jemsby intervjuar både politiker som avsäger sig ansvar och inflytande i frågan, fler amerikanska visselblåsare och NSA-chefen som säger att NSA har varit goda och generösa mot svenska FRA.

Även mötet med tre riksdagsledmöterna från Moderaterna, Miljöpartiet och Folkpartiet som flögs till Moskva för att besöka Snowden som en del i en kampanj för att få honom till Sverige skildras ingående.

Westander har sedan snart ett år tillbaka jobbat med kampanjen och haft målet att skapa ett opinionstryck i Sverige. I filmen tillåts fler sidor komma till tals med sina bästa argument, ändå är det självklart att filmen hade kunnat vara en av PR-byråns produktioner.

Världen förändrades 11 september 2001 och sedan dess har argumenten för avlyssning och insamling av data ökat. Minskad integritet har varit priset vi betalat, i och för sig olika mycket beroende på vilket land vi levt i, men i stort har stat och myndigheter större tillgång till information som tidigare varit privat. Dessutom har nu fler och mer avancerade metoder för datainsamling utvecklats i både USA och i flera EU-länder.

Nödvändiga metoder mot terrorism och andra brott, enligt förespråkare för ökad datainsamling och registrering. Eller frihetsberövande metoder som gör varje demokratisk stat till hycklare, enligt motståndare till både FRA och IPRED.

Ett av Snowdens avslöjaden var hemligstämplade överenskommelser mellan just USA och Sverige som ingicks 2004. De visade att länderna ingått ett samarbete som innebar att länderna fick delad tillgång till information från fiberoptiska kablar i Östersjön.

Är samarbetet anledningen till varför ett brott mot USA:s villkor om utlämning vore förödande för Sveriges säkerhet?

Imorgon klockan 20 kommer dokumentärfilmen Asylärende Snowden av Carolina Jemsby att visas på SVT2.