När Säpo skriker varg

Kevin Shakir är ny skribent på Makthavare. Här kommer hans första artikel, en krönika om fallet med den misstänkte terroristen.

Jag sitter en vecka efter SÄPO:s gripande av mannen, den misstänkte IS-terroristen, som flytt från Irak till Boliden i Västerbotten och skäms. Jag skäms för att jag, efter att ha läst den nyhetsartikel som innehöll hans namn, en skrämmande bild på hans ansikte och därefter intervju med familjemedlemmar, slog på notiser på min mobiltelefon från nyhetsappen så att jag live kunde underrättas om “rättsprocessen” som skulle leda till hans dom.

Efter att ha följt nyheterna i mobilen i några dagar kom slutligen en notis där det stod något i stil med
“JUST NU: Den misstänkte terroristen släpps fri”. Det kändes tungt och otäckt att låsa upp telefonen, läsa artikeln och inse hur jag själv på egen vilja hade nappat på och konsumerat nyhetssidornas ivriga “rapportering” som var baserad på offentlig uthängning av en oskyldig person.

Nu undrar jag om processen verkligen gick rätt till. SÄPO:s agerande, tillsammans med den sensationella rapportering, som var den enda bilden gemene medborgare utsattes för kan inte ha lett till något gott. Det finns redan stora grupper i samhället som saknar förtroende för statens polis­ och säkerhetsinstitutioner. Samtidigt är myndighetsföraktet i landet högt och har inte råd med att öka mer, statens armar bör jobba för folket och inte mot dem.

Vi lever i en tid där många människor är i behov av stöd ifrån krig och för säkerhet, samtidigt som muslimer konstant ifrågasätts och stigmatiseras, kopplas samman med terrorister. Det verkar nästan som om SÄPO och en del nyhetssidor agerade utan någon som helst konsekvens­ och omvärldsanalys, som om deras journalistiska övertramp med stereotypiska obehagliga bilder på den så kallat IS-­anslutna terroristen inte skulle förvärra den redan snedvridna bilden av muslimer och människor med mellanöstern-bakgrund.

Det visar bara på en oerhörd okunskap och ovilja att motverka den hemska organisation och världsbild som IS är och har. Gripandet av mannen som flytt krig och terrorism till Boliden bekräftar den svartvita bild som IS vill ska spridas globalt.

Genom att låsa upp telefonen, läsa och dela artikeln med uppseendeväckande rubrik om den “invandrade terroristen” så har även jag bidragit till reproduceringen av destruktiva normer och stereotyper som kommer att skada människor nu och i generationer framåt.

Jag väntar fortfarande på mobilnotiserna som i versaler istället för “asylboende i lågor” skriver om hur
ännu hur ett asylboende råkat ut för terrordåd som ett resultat av högerextrem mobilisering. Jag ser fram emot att i mina sociala medieflöden slås av nyhetsartiklar om hur de politiska partierna lägger fram motioner och riktlinjer för kompetensutveckling och krafttag mot högerextrem terrorism, så väl som islamistisk terrorism och förebyggande arbete mot rekrytering för människor som reser och strider för IS.

Hanteringen av fallet i Boliden är lite som fabeln om pojken och vargen. Terror och hot mot demokratin måste tas på allvar. Ökat myndighetsförakt parallellt med ökad polarisering och stigmatisering av utsatta grupper får inte förminska behovet av arbete mot terrorism. Är det någonsin terrorister kan slå till med medial genomslagskraft och maximerad symbolik så är det nu och det vet de om. Nu om någonsin har SÄPO ett ansvar att stärka det förebyggande arbetet tillsammans med våra medier som måste bredda rapporteringen och rapportera på objektiv grund.

Det handlar inte om att vi inte diskuterar elefanten i rummet. Diskussionen måste nyanseras och föras
på ett sätt så alla människor oavsett medborgarskap känner trygghet, tillit och säkerhet.

Kevin Shakir
Skribent på Makthavare.se