Tunisien och Syrien i fokus: ”Extremister följer inte lagen”

vhek

Tunisien och Syrien var i fokus under gårdagen när Internationella gäster diskuterade situationen för kvinnorna i Mellanöstern och Nordafrika efter den arabiska våren.

Många organisationer var bakom seminariet som hölls i Vårdklockans kyrka under fredagen. Tillsammans hade Varken hora eller kuvad, Sveriges Kvinnolobby, Vänsterns Internationella Forum, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Internationella kvinnoförbundet, Humanisterna, Irakiska kommitén för kvinnors rättigheter – Kvinnojouren Nina och ABF Gotland gått ihop och bjudit in Khadija Ben Hassine, Generalsekreterare för Tunisian Women’s  Association for Research on Development och de syriska journalisterna Nour och Jwa Saeed. Samtalet modererades av Ann-Margarethe Livh och Per Westerberg.

Seminariet inleddes med att Khadija berättade om sina synpunkter om kvinnornas situation i Tunisien. Enligt Khadija har det drivits två projekt i landet parallelt, ett sekulärt och ett islamistiskt. Landet har aldrig varit varken eller utan dessa två krafter har ständigt balanserats emot varandra. Demokratiska krafter har byggt upp en stor del av kvinno-organisationerna i landet genom civilsamhället och genom statliga institutioner.

Det som hände under vad hon vill kalla ”the arab uprising” är att islamistiserna fått övertaget, främst då Islamister vet vad de vill ha medan demokratiska krafter vet vad de inte vill ha. Det gör Islamister i regionen generellt mer målinriktade medan demokratiska projekt inte är överens om målet utan kräver politik och plattformar som ännu inte utvecklats till fullo.

Införandet av Sharia-lagar i länder som Tunisien och Egypten innebär bland annat att kristna lever under islamiska lagar vilket är otroligt problematiskt. Andra orättvisor som växer fram av detta patriarkala styre är att polygami endast är tillåtet för män, män har också rätt till större arv än sina kvinnliga systrar.

Khadije pratade också om att det krävdes rättsäkerhet och lagar som skyddar kvinnor från sexuellt våld, könsbaserat våld och ekonomiskt utnyttjande.

När Jwa och Nour släpps in i debatten berättar de om sina erfarenheter från Syrien och att problemet med extremister är att de inte följer lagar. Oavsett vilka lagar som sätts upp kommer övertygade extremister inte följa dem.
Jwas åsikt är också att kvinnan i Mellanöstern och särskilt i Syrien har fått en offerbild i västvärlden och Sverige. I den kamp som förs idag är de kvinnor som faller offer för IS och andra rebelgrupper till stor del jämlika med mannen, i krig och terror kämpar båda lika mycket, när de springer för livet springer båda lika snabbt.

Under seminariet pratar Nour, Jwa och Khadija också om splittringar som kan ske i Sverige och att det är viktigt att ha detta i åtanke när man pratar om integration.

Per Westerberg som modererade samtalet la också till att det är på senare tid som Sverige blivit sekulärt och att de demokratiska projektet relativt nyligen fått fäste och börjat utvecklas. Demokratiska krafter och ett starkt civilsamhälle bygger på en politisk kultur, något som tar tid och behöver skapas i hela regioner med utgångspunkt från kontext.