Talanalys: Retoriskt skicklig Ebba Busch Thor tar för sig

Stämningen var på topp och förväntningarna var höga när Ebba Busch Thor intog scenen med självsäkerhet och levererade ett ideologiskt och starkt tal – utan att läsa innantill. Med uttryck som ”Kvotering är fel!” och ”Det är dags att myndigförklara småbarnsföräldrarna!” visar den nya partiledaren var Kristdemokraterna står.

Sara Skyttedal, ordförande för KDU är för-akten inför Ebba Busch Thors tal. Tillsammans visar de att spannet mellan partiledare och ungdomsförbund har minskat sedan Göran Hägglund avgått.

Busch Thor inleder med att prata om ringmuren i Visby och dess berättelse om en annan tid, en tid som fanns innan vi vaggades in i vår fredsslentrian. Hon menar att hotet är starkt och beskriver vattnet som skvalpar mot stranden nedanför som samma vatten som når Sankt Petersburg och Ryssland som utgör ett reellt hos mot Sverige.

Ebba Busch Thor är retoriskt skicklig och har en utstrålning och ton som charmar de flesta lyssnare. Även om applåderna i publiken inte alltid var starka, (allra minst under tiden hon ägnade åt att pedagogiskt prata om identitetspolitik och trigger warnings), har hon ett koncist och tydligt tal som gick hem hos många.

Identitetspolitiken är inte en typiskt central fråga för Kristdemokraterna och det är mycket troligt att detta är den nya partiledarens sätt att komma in i debatten; att reta vänstern och flörta ännu mer med den konservativa högern. Hon nämner också Martin Luther King Jr och hans klassiska tal om allas lika värde, något som Busch Thor tror vi alla sympatiserar med. Men vägen dit är alltså inte genom identitetspolitiken då denna splittrar, ett exempel på detta är kvotering som beskrivs som omvänd diskriminering.

Syrien och de miljoner människor på flykt är också något hon tar upp. Kristdemokraterna lägger fram ett förslag om att Sverige ska ge tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta, något som skulle minska antalet asylsökande och istället bidra till en jämnare fördelning bland länder som tar ansvar för människor på flykt.

Våra och västvärldens värden som frihet, jämställdhet och demokrati sätts i kontrast till Islamiska Staten som beskrivs som vår civilisations största hot. Ett förslag från partiet är att tillfälligt beslagta pass hos dem som vill kriga för IS. Ett annat försvarspolitiskt förslag som läggs fram handlar om Sverige ska motverka dessa krafter genom att skicka Svenska Jas-plan till Mellanöstern.

Ebba Busch Thor pratar om verkligheten, den riktiga otrygga världen som fortsätter pågå utanför Almedalen. Hon fortsätter att prata om att politiken allt för sällan berör sånt som aldrig kan prissättas och sånt som aldrig kan räknas, det som gör att egoism utbyts mot gemenskap.

Talet var häftigt, starkt och självsäkert. Det är något annat än den slentrian och den politiska checklista vi hört Stefan Löfven och Annie Lööf gå igenom när de haft sin dryga halvtimme på scenen. Ebba Busch Thors retorik kan ha blivit en ny kurs-riktning, den nya partiledaren har trätt fram och visat framfötterna.