Hvad vilja Socialdemokraterna?

Frågan postulerades av August Palm för mer än 130 år sedan, men den har av svenskarnas sökmönster på Google att döma åter blivit aktuell. Under gårdagen offentliggjorde Google Sverige vad svenskarna sökt mest på under det gångna året. Det har varit – och fortsätter vara – ett supervalår, och politiken har föga förvånande letat sig in på ett par av Googles topplistor.

Av de politiska partierna är Socialdemokraterna emellertid det enda parti som är mest sökt på i något avseende. Socialdemokraterna var under 2014 det åttonde mest googlade ordet i Sverige. Därtill var den femte mest googlade frågan som börjar med ”vad” var: ”vad vill Socialdemokraterna?”.

Inga andra partier var tillräckligt populära – alternativt tillräckligt otydliga – för att leta sig in på någon av Googles tio-i-topp-listor, men väl ett par mer övergripande politiksökningar. Den fjärde mest googlade vad-frågan var: ”Vad tycker partierna?”, och den nionde mest googlade hur-frågan var: ”Hur väljs talmannen?”. Huruvida det är oroande eller hoppingivande får du själv avgöra, men den hur-fråga som det googlades på allra mest under 2014 var: ”Hur röstar man?”

När det går illa för partierna i opinionen hör vi ofta deras partiledare och partisekreterare bedyra att det inte är något fel på deras politik, de har bara inte varit tillräckligt tydliga och misslyckats med att kommunicera sin politik. Och kanske ligger något i detta, nedanstående är en färsk bild över Googles egna sökförslag då man i sökrutan skrivit in ”Vad v”:

Vad vill partierna