Kartläggning: Dessa riksdagsledamöter har Twitter

Nu är det klart vilka som kommer sitta i vår riksdag under nästa mandatperiod! Vi har hela listan – och deras twitterkonton. Här kan du följa vår twitterlista.

Uppdaterad för 2016-års mandatperiod.

Moderaterna
Anders Hansson
Alexandra Anstrell
Andreas Norlén
Anette Åkesson
Anna Kinberg Batra
Ann-Britt Åsebol
Ann-Charlotte Hammar Johnsson
Annicka Engblom
Anti Avsan
Beatrice Ask
Betty Malmberg
Boriana Åberg
Camilla Waltersson Grönvall
Carl-Oskar Bohlin
Cecilia Magnusson
Cecilia Widegren
Cecilie Tenfjord-Toftby
Christian Holm Barenfeld
Dag Klackenberg
Edward Riedl
Elisabeth Svantesson
Ellen Juntti
Erik Andersson
Erik Bengtzboe
Erik Ottoson
Eva Lohman
Ewa Thalén Finné
Finn Bengtsson
Fredrik Schulte
Gunilla Nordgren
Gustav Blix
Göran Pettersson
Hanif Bali
Hans Rothenberg
Hans Wallmark
Helena Bouveng
Isabella Hökmark
Jan Ericson
Jan R Andersson
Jenny Petersson
Jesper Skalberg Karlsson
Jessica Polfjärd
Jessica Rosencrantz
Jessika Roswall
Johan Forssell
Jonas Jacobsson Gjörtler
Jörgen Andersson
Jörgen Warborn
Karin Enström
Katarina Brännström
Krister Hammarbergh
Lars Hjälmered
Lars-Arne Staxäng
Lena Asplund
Lisbeth Sundén Andersson
Lotta Finstorp
Lotta Olsson
Margareta Berg Kjellin
Margareta Cederfelt
Maria Abrahamsson
Maria Malmer Stenergard
Maria Plass
Maria Stockhaus
Marta Obminska
Mats Green
Michael Svensson
Mikael Cederbratt
Niklas Wykman
Olof Lavesson
Patrick Reslow
Pål Jonson
Roland Gustbée
Saila Quicklund
Sofia Arkelsten
Sofia Fölster
Sotiris Delis
Sten Bergheden
Thomas Finnborg
Tina Ghasemi
Tobias Billström
Tomas Tobé
Ulf Kristersson
Ulrika Karlsson
Åsa Coenraads

Centerpartiet
Anders W Jonsson
Anders Åkesson
Annie Lööf
Annika Qarlsson
Daniel Bäckström
Emil Källström
Eskil Erlandsson
Fredrik Christensson
Helena Lindahl
Johan Hedin
Johanna Jönsson
Kerstin Lundgren
Kristina Yngwe
Ola Johansson
Peter Helander
Per Ingvar Johnsson
Per Lodenius
Per Åsling
Rickard Nordin
Solveig Zander
Staffan Danielsson
Ulrika Carlsson

Liberalerna
Allan Widman
Barbro Westerholm
Bengt Eliasson
Birgitta Ohlsson
Christer Nylander
Christina Örnebjär
Emma Carlsson Löfdahl
Fredrik Malm
Jan Björklund
Lars Tysklind
Mathias Sundin
Mats Persson
Maria Arnholm
Maria Weimer
Nina Lundström
Robert Hannah
Roger Haddad
Said Abdu
Tina Acketoft

Kristdemokraterna
Andreas Carlson
Annika Eclund
Aron Modig
Caroline Szyber
Désirée Pethrus
Emma Henriksson
Jakob Forssmed
Larry Söder
Lars-Axel Nordell
Magnus Oscarsson
Mikael Oscarsson
Penilla Gunther
Robert Halef
Roland Utbult
Sofia Damm
Tuve Skånberg

Socialdemokraterna
Adnan Dibrani
Agneta Gille
Alexandra Völker
Anders Österberg
Anna Wallén
Anna Vikström
Anna-Caren Sätherberg
Ann-Christin Ahlberg
Anna-Lena Sörenson
Annelie Karlsson
Arhe Hamednaca
Berit Högman
Björn von Sydow
Börje Vestlund
Carin Jämtin
Carina Ohlsson
Caroline Helmersson Olsson
Catharina Bråkenhielm
Christer Adelsbo
Elin Lundgren
Emanuel Öz
Emilia Töyrä
Erik Ezelius
Eva Lindh
Eva Sonidsson
Eva-Lena Jansson
Fredrik Lundh Sammeli
Fredrik Olovsson
Gunilla Carlsson
Gunilla Svantorp
Hanna Westerén
Hannah Bergstedt
Hans Ekström
Hans Hoff
Hans Unander
Helén Pettersson
Helene Petersson
Hillevi Larsson
Håkan Bergman
Ida Karkiainen
Ingela Nylund Watz
Ingemar Nilsson
Isak From
Jamal El-Haj
Jamal Mouneimne
Jan-Olof Larsson
Jasenko Omanovic
Jennie Nilsson
Johan Andersson
Johan Büser
Johan Löfstrand
Johanna Haraldsson
Jonas Gunnarsson
Jörgen Hellman
Kalle Olsson
Kenneth G Forslund
Kent Härstedt
Kerstin Nilsson
Krister Örnfjäder
Kristina Nilsson
Laila Naraghi
Lars Eriksson
Lars Mejern Larsson
Lawen Redar
Leif Nysmed
Leif Pettersson
Lena Emilsson
Lena Hallengren
Lennart Axelsson
Magnus Manhammar
Maria Andersson Willner
Maria Strömkvist
Marianne Pettersson
Marie Granlund
Marie-Louise Rönnmark
Mathias Tegnér
Matilda Ernkrans
Mattias Jonsson
Mattias Ottosson
Mikael Dahlqvist
Monica Green
Monica Haider
Niklas Karlsson
Patrik Björck
Patrik Engström
Patrik Lundqvist
Paula Holmqvist
Per-Arne Håkansson
Peter Jeppsson
Peter Johnsson
Peter Persson
Petter Löberg
Phia Andersson
Pia Nilsson
Pyry Niemi
Raimo Pärssinen
Rikard Larsson
Roza Güclü Hedin
Sanne Lennström
Sara Karlsson
Serkan Köse
Shadiye Heydari
Susanne Eberstein
Suzanne Svensson
Teres Lindberg
Thomas Strand
Tomas Eneroth
Veronica Lindholm
Yasmine Larsson
Yilmaz Kerimo
Åsa Eriksson
Åsa Lindestam
Åsa Westlund

Vänsterpartiet
Ali Esbati
Amineh Kakabaveh
Birger Lahti
Christina Höj Larsen
Daniel Riazat
Daniel Sestrajcic
Emma Wallrup
Hans Linde
Håkan Svenneling
Jens Holm
Jonas Sjöstedt
Karin Rågsjö
Linda Snecker
Lotta Johnsson Fornarve
Maj Karlsson
Mia Sydow Mölleby
Nooshi Dadgostar
Rossana Dinamarca
Stig Henriksson
Ulla Andersson
Wiwi-Anne Johansson

Miljöpartiet
Agneta Börjesson
Anders Schröder
Annika Hirvonen
Annika Lillemets
Carl Schlyter
Elisabeth Knutsson
Emma Hult
Emma Nohrén
Esabelle Dingizian
Jabar Amin
Jan Lindholm
Janine Alm Ericson
Jonas Eriksson
Karin Svensson Smith
Lise Nordin
Marco Venegas
Maria Ferm
Niclas Malmberg
Pernilla Stålhammar
Rasmus Ling
Rickard Persson
Stefan Nilsson
Stina Bergström
Valter Mutt
Åsa Romson

Sverigedemokraterna
Adam Marttinen
Anders Forsberg
Angelika Bengtsson
Anna Hagwall
Aron Emilsson
Björn Söder
Carina Herrstedt
Cassandra Sundin
Christina Östberg
David Lång
Dennis Dioukarev
Fredrik Eriksson
Hanna Wigh
Heidi Karlsson
Jeff Ahl
Jennie Åfeldt
Jimmie Åkesson
Jimmy Ståhl
Johan Nissinen
Johnny Skalin
Jonas Millard
Jonas Åkerlund
Josef Fransson
Kent Ekeroth
Linus Bylund
Magnus Persson
Markus Wiechel
Martin Kinnunen
Mattias Bäckström Johansson
Mattias Karlsson
Mikael Eskilandersson
Mikael Jansson
Nina Kain
Olle Felten
Oscar Sjöstedt
Paula Bieler
Pavel Gamov
Per Klarberg
Per Ramhorn
Richard Jomshof
Robert Stenkvist
Roger Hedlund
Roger Richtoff
Runar Filper
Sara-Lena Bjälkö
Stefan Jakobsson
Sven-Olof Sällström
Tony Wiklander

Övriga
Margareta Larsson

 

Är det något som inte stämmer? Maila till jessica.schedvin@gmail.com.