Mona Sahlin: Kunskap ger oss kraften att förändra

Det var fullsatt när Lärarförbundet Stockholm under fredagen arrangerade en diskussion om diskriminering i skolvardagen med Mona Sahlin (s), Erik Ullenhag (fb), Anders Wallner (mp) och Lärarförbundet Students ordförande Tomas Selin. Paneldeltagarna var överens – skolan behöver agera.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf) visar ständigt på siffror hur HBTQ-ungdomar mår allt sämre. Panelen diskuterade hur skolan kan agera.

Mona Sahlin, tidigare partiledare för Socialdemokraterna och regeringens nuvarande samordnare mot våldsbejakande extremism, betonade vikten av stöttning av skolor i kampen mot extremism och diskriminering. Hon menade också att förändring sker.

”När jag började gå i Prideparaden fanns var vi bara några hundra personer. Nu när man slår upp tidningarna är frågan istället om vilka partiledare som inte deltar i Prideparaden. Det är en fantastisk utveckling.”

Integrationsminister Erik Ullenhag instämde i det mesta och menade att mycket har hänt, men utanför storstäderna finns det en del kvar att göra. Specifikt gällande transpersoners rättigheter. Han berättade om regeringens HBTQ-strategi, som enligt uppgift består av ett långsiktigt och systematiskt arbete för att skapa respekt.

Anders Wallner, partisekreterare för Miljöpartiet, höll sig till skolan och betonade vikten av normkritiskt pedagogik och att lärare behöver tiden för att bemöta elever. Han menar att lärarstudenternas praktik behöver vara på en och samma skola, så att även studenterna kan kompetenshöja resten av skolan med det senaste från lärarutbildningen.

Lärarförbundet Students ordförande tillika lärarstudenten Tomas Selin sa föga förvånande att verktygen från lärarprogrammet inte är tillräckliga för att bemöta dessa frågor. Fortbildning behövs.

Han betonade även att lärare är kunniga att kämpa emot diskriminering, utan problemet är istället att upptäcka den specifika diskrimineringen. Detta var något som Erik Ullenhag inte höll med om, utan han menade istället att lärarna måste bli bättre på att ta samtalen i stort.

Konkreta förslag då? Det var det brist på. Erik Ullenhag sa återigen att Folkpartiet vill förstatliga skolan och Anders Wallner presenterade Miljöpartiets förslag om ett nationellt centrum för normkritisk pedagogik.

Trots bristen på konkreta förslag får Tomas Selins ord sammanfatta diskussionen:

”Vi ska vara stolta för att våra partier tävlar om att vara bäst i dessa frågor. Alla vill satsa på skolan.”