Feministiskt Initiativ: ”Vi får 12 procent i EU-valet”

Med nysläppt har Feministiskt Initiativ stora förhoppningar inför EU-valet i maj. Vi har talat med Stina Svensson, talesperson för Feministiskt Initiativ, om valrörelsen, förhoppningar och vilka frågor som Feministiskt Initiativ kommer driva starkast om de får mandat att sitta i EU-parlamentet.

Berätta lite om dig själv!

Jag är talesperson för Feministiskt Initiativ. Det är någonting jag gör på ideell basis och grunden till det är att jag i hela mitt liv har varit intresserad av politik, men har valt att haft en distans till partipolitiken. Först när jag uppmärksammade maktstrukturer och fick kunskap om feminism valde jag att bli aktiv i Feministiskt Initiativ. Jag har varit aktiv sedan slutet av 2005 och känner att det är det enda parti som jag passar in i, eftersom de belyser strukturer i samhället.

Vad har ni för förhoppningar inför EU-valet?

Vi har stora förhoppningar att komma in i EU-parlamentet! Våra homepartyn har blivit en stor succé och vi får många inbjudningar till dem. Alla som vi har varit hos tackar främst för det politiska samtalet. De får möjlighet att ställa frågor och fundera på vad som är viktigt för dem.

Vi sänker trösklar med homepartyn och fler har sagt att de tänker första på Feministiskt Initiativ. Vi bildades för att det saknades feminism i riksdagen och många är tacksamma för att vi belyser frågan.

Vilken strategi har ni för att lyckas i EU-valet?

Till skillnad från de andra partierna har vi inga pengar, utan drivs på en ideell basis med vår grund i en gräsrotsrörelse. Vi får ofta beröm för att vi är påhittiga och kreativa, några exempel på det är våra homepartyn och vår medverkan i sociala medier. Vi har även tillsammans med flera artister producerat en valskiva, med syfte att belysa vår kulturpolitik som en bärande del för ett jämställt och demokratiskt samhälle.

Feministiskt Initiativ har idag över 10 000 medlemmar och vi har ökat stort. Jag märker att fler pratar om oss och det resulterar i mer uppmärksamhet.

Vilka frågor hoppas ni kunna EU-parlamentet som inte går att driva på hemmaplan?

Vi driver valrörelsen under slogan ”Ut med rasisterna, in med feministerna” och vår politik har sin grund i mänskliga rättigheter, social rättvisa och jämställdhet. Driver vi de frågorna hoppas vi även att det kommer ställa krav på andra parter inom EU och få dem att uppmärksamma samma frågor.

Vi vill se ett öppet EU där papperslösas rättigheter stärkt, vilket även gäller flyktingar.

Som enda parti driver vi att frågan gällande mäns våld emot kvinnor ska ses som en säkerhetspolitisk fråga, eftersom det är en fråga som handlar om liv och död! Vi vill även se ett EU fritt från trafficking och prostitution. Vårt mål är att exportera sexköpslagen till andra länder i Europa.

Vad har ni för planer inför riksdagsvalet?

För oss har valrörelsen redan börjat och vi går in i riksdagsvalrörelsen under samma paroll som vi gör i EU-valrörelsen. Vi har haft en öppen omröstning om vilka valfrågor som Feministiskt Initiativ ska driva och det håller just nu på att sammanställas.

Ni har idag fått kritik från den liberala debattören Rebecca Weidmo Uvell för att vara flummiga och att ni slipper samma granskning som andra. Hur ser ni på det?

Det är hennes tankar. En politik som handlar om liv och död är inte flum, utan det handlar om att överleva. Jag tycker inte att vi granskas mindre än alla andra, utan uppstickarpartier får ofta tåla mer granskning än andra.

Det är en konstig artikel som talar med om Rebecca Weidmo Uvells åsikt än om våra. Hennes åsikter visar verkligen att Feministiskt Initiativ behövs.

Hur många procent får ni i EU-valet?

12 %.