Landsdagar med fokus på EU-politik

Idag inleds Sverigedemokraternas landsdagar i Västerås. Med mindre än ett år kvar till riksdagsvalet och ännu mindre tid kvar till EU-valet ska de 166 ombuden fastställa partiets agenda inför nästa år. 

Sorlet i entrén i Aros Kongresscenter i Västerås avslöjar vilken fråga som kommer diskuteras mest under Sverigedemokraternas landsdagar. EU-valet är nära och partiet behöver fastställa en EU-politik att gå i val på.

I partistyrelsens förslag till valplattform för EU-politiken framgår tydligt att partiet bör verka för en ny folkomröstning om och därmed även en eventuell omförhandling av EU-medlemskapet. Enligt partistyrelsens förslag bör partiet även verka för att tillsätta en demokratikommission och verka för att EU skrivs ut ur grundlagen.

Vidare föreslår partistyrelsen att partiet ska arbeta för ökade gränskontroller och motverka ett eventuellt europeiskt försvar till förmån för ett svenskt. Bankunionen bör avvecklas och så även jordbruksstödet. De tillhörande motionerna kring detta kapitel följer samma EU-kritiska linje. Förslaget finns att läsa i sin helhet här.

Under fredagen kommer formalia behandlas, men även debatt om arbetsmarknadspolitik och kriminalpolitik. Under lördagen sker val till partistyrelsen och debatt om EU-plattformen. Även miljöpolitik och motioner om bland annat demokrati, företagande och utrikespolitik kommer att behandlas. Under söndagen avslutas landsdagarna med debatt om bland annat migration, utbildningspolitik och infrastruktur.

Makthavare kommer att twittra under helgen. Följ oss på @makthavare.