Christer Nylander om FP:s nya arbetsmarknadspolitik

Under gårdagen beslutade Folkpartiet liberalerna om ny politik på arbetsmarknadsområdet. Det nya arbetsmarknadspolitiska programmet omfattar naturligtvis en mängd förslag, men bland de mest framträdande (dock inte särskilt nya, i ärlighetens namn) förslagen finns förändrade turordningsregler och lägre ingångslöner.

Men vad som egentligen är kompetens, och vem som ska bestämma det, säger det nya programmet ingenting om. Vi frågade Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Christer Nylander hur kompetensgrundade turordningsregler skulle fungera och vem som ska avgöra vad som är kompetens.

- Vad som är kompetens är något som arbetsmarknadens parter måste få avgöra. Det kan variera så mycket mellan olika branscher och företag att politiker inte kan styra det, säger Nylander.

Finns inte då en risk att politiken blir ett slag i luften, där kompetens avgörs av anställningstid och turordningsreglerna i praktiken förblir vad de är?

- Redan idag finns ett kvalifikationskrav, det kommer bli kvar. Skillnaden blir att arbetsgivaren får möjlighet att ställa upp ett antal kompetenskriterier som får vägas mot fackförbundens krav, så att möjligheten för företag att behålla sina mest värdefulla anställda ökar, menar Nylander.

Hur menar ni att ni vill sänka ingångslönerna på den svenska arbetsmarknaden?

- Det finns olika sätt att påverka. Till exempel kan ingångslönerna påverkas genom avtalsvägen i den sektor av ekonomin där politiker är arbetsgivare för att uppnå större lönespridning. Ett annat exempel är ya-jobb (yrkesintroduktionsanställningar) där den anställde får 75 procent av lönen under en tid mot att anställningen innehåller ett utbildningsmoment, avslutar Nylander.