Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna om Säkerhetspolitiken

I takt med att Sveriges samarbete med NATO gradvis ökat de senaste åren har den svenska neutraliteten kommit att ifrågasättas. Sverige vill vara alliansfritt, men vill samtidigt vara mer delaktig än tidigare i internationella försvars- och säkerhetssamarbeten. Men vilka hot står Sverige inför? Enligt Miljöpartiet har det svenska försvaret fokuserat mer på att försvara andra länder än att skydda de verkliga hot Sverige står inför. Bodil Ceballos, Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson, menar att de sociala hoten som finns i Europa idag är större utmaningar än vårt territoriella försvar, det framgick av en utrikespolitisk debatt mellan Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna i tisdags.

JAS-flygplan

Miljöpartiet menar att det inte finns några direkta hot mot Sverige, och att det i det läget är dumt att spendera 90 miljarder kronor på nya super-JAS. När hoten finns på andra områden än det militära bör Sverige satsa på annat än försvarsindustrin.

Miljöpartiet ser inte ett existerande militärt hot mot Sverige. Ceballos vill hellre satsa pengarna på att adressera de verkliga hot som finns. Hon menar att det sociala hotet i Europa är ett större hot mot det svenska samhället.

Ceballos menar att försvaret inte handlar endast om att skydda den territoriella säkerheten utan också människors säkerhet och därför måste man arbeta med helt andra former än med vapen. Miljöpartiet vill ställa om försvaret och omsätta resurserna på det Sverige kan dra nytta av och just behöver vi inte JAS plan idag, menar Ceballos.

Moderaten Elisabeth Björnsdotter-Rahm anser att det här är just ett område där man haft samsyn i utrikes- och försvarspolitiken, något som dementerades av de andra partierna i panelen.

Carina Hägg, socialdemokrat och ledamot av Utrikesutskottet, lyfte behovet av breda och långsiktiga uppgörelser i försvarspolitiken. Hon menar att nya utredningar om krigsmaterial och nedrustningsfrågor behövs. Som en del av det arbetet vill man förbjuda drönare och stödja det internationella arbetet mot kärnvapen, menar hon. Dessa frågor menar Hägglund är viktiga för det långsiktiga arbetet för att Sverige ska återta sin roll som en stark röst i nedrustningsfrågan. Sverige bör lära sig av grannländerna Finland och Norge som har tagit initiativ i frågan medan Sverige har suttit på läktaren.

Nato

Socialdemokraterna har varit tydliga med att Sverige ska vara alliansfritt och utforma försvaret därefter. Hägg menade att det nordiska samarbetet var viktigare för Sverige än samarbetet med NATO. Hon menar att man ska respektera de länder som valt NATO som en del av sin säkerhetspolitik, och kan inte bortse från ett samarbete med enskilda Nato stater med respekt för de val de själva har gjort.

Miljöpartiet vill liksom Socialdemokraterna säkerställa Sveriges alliansfrihet och har sagt tydligt nej till NATO-medlemskap. Ceballos ser EU-samarbetet och det nordiska samarbetet som viktigare för Sverige. Hon menar att Sverige inte kan göra allt själva och därför är det viktigt att samarbeta med de nordiska länderna.

Elisabeth ser samarbetet med Nato som en självklarhet och menar att Sverige kommer att ha stor nytta av det goda samarbetet vi idag har med Nato.

Sveriges vapenexport

Miljöpartiet vill reducera vapenexporten till ett minimum eller helst inte ha vapenexport alls. Ceballos menar att regeringen rättfärdigar svensk vapenexport med att den skapar arbetstillfällen.

Miljöpartiet vill sluta exportera vapen och använda resurserna för de verkliga problem Sverige står inför. De vill bygga en infrastruktur som klarar av översvämningar och stormar och andra områden inom naturkatastrofer. Miljöpartiet anser att klimatanpassning är viktigare än bättre JAS-flygplan, och vill stoppa vapenexporten till länder som inte är demokratier.

Björnsdotter-Rahm menar att man ska bredda begreppet vapenexport till andra områden än vapen, såsom övervakning, skydd och beredskap. Hon menar att Sverige har en stark lagstiftning och kontroll sedan tidigare för vad som gäller inom vapenexporten.

Socialdemokraterna menar att all handel med vapen och krigsmateriel bör kontrolleras genom lagstiftning och strikta regler. Man vill att Sverige ska föregå som ett gott exempel.