Ofog skapade tumult på Moderaternas försvarsseminarium

Cecilia Widegren, Gustaf Hoffstedt, Karin Enström och Carl Bildt.

Cecilia Widegren, Gustaf Hoffstedt, Karin Enström och Carl Bildt.

Under Moderaternas dag i Almedalen anordnade partiet ett försvarspolitiskt seminarium med namnet ”Nya säkerhetshot – nytt försvar”. I den namnkunniga panelen medverkade både försvarsminister Karin Enström och utrikesminister Carl Bildt. Det rådde ingen tvekan om att de lyckats anordna ett av Almedalens populäraste seminarier. Redan 10 minuter innan att evenemanget kommit igång var sittplatserna upptagna och människor trängdes långt utanför partitältet.

Seminariet inleddes med att Karin Enström utforskade nya säkerhetshot i en globaliserad tid. Hon lyfte bland annat fram det faktum att Sverige är ett alliansfritt land samtidigt som det inte finns något säkerhetshot i närområdet som endast skulle påverka ett enskilt land. Inom några minuter av seminariets gång var hon tydlig med att klargöra hur viktigt det därför är att Sverige har ett gott militärt samarbete med andra länder, vilket Carl Bildt också stämde in i.

Efter att Carl Bildt börjat tala om kunskap, kontakter och kapacitet i svensk försvarspolitik bevittnade åhörare en aktion från organisationen Ofog. Mitt i utrikesministern anförande ställde sig två personer upp för att sedan direkt falla till marken. Kort därefter hördes flera dunsar till. Först utbröt en närmast kaosartad stämning och många oroade sig för personernas hälsotillstånd. Det stod dock snabbt klart att det var en politisk händelse. Bildt avfärdade lättsamt aktionen genom att förklara för åhörarna längst bak i tältet att det nu fanns lediga sittplatser längre fram.

David Ling spelar död under Ofogs aktion.

David Ling spelar död under Ofogs aktion.

Makthavare träffade aktivisten David Ling för att få en förklaring till aktionen.

Kan du förklara tanken med aktionen?

- Tanken var väl främst att göra en markering mot den politik som personerna i panelen står för. De pratar varmt om samarbete och samverkan, men vapen används i större utsträckning till krig än fred.

Kan du förklara vad ni gjorde under aktionen?

- Planen var att ta sig in tidigt och få sittplatser. Sen skulle vi på signal av två personer falla ner och dö.

Var det en drönarattack vi såg?

- Det var ju en fråga som väcktes senare i publiken, och det är inte otänkbart. Sverige har ju varit med och utvecklat drönare som till exempel den amerikanska armén använder.

Efter en kortare stund gick aktivisterna och det blev åter ordning i tältet. Carl Bildt fick en fråga om ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap men svarade svävande att Sverige klarar framtida säkerhetshot med eller utan NATO. Däremot stod det väldigt klart efter seminariet var Ofog och Moderaterna står i förhållande till varandra i försvarspolitiken.