Kan konsumentfrågor locka väljare till urnorna?

IMG_2414

Vid förra valet till Europaparlamentet var valdeltagandet endast 43 procent och nästa vår är det dags för ett nytt val. Sveriges Konsumenter bjöd in till en debatt om huruvida konsumentfrågorna kan föra EU närmare våra köksbord och bidra till ett ökat valdeltagande.

I panelen deltog Carl Schlyter (MP) Europaparlamentariker, Kent Johansson (C) Europaparlamentariker, Ebba Busch (KD) kandidat till nästa Europaparlamentsval, Marie Granlund (S) vice ordförande i EU-nämnden och Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare hos EU-minister Birgitta Olsson.

Enligt Marie Granlund (S) engagerar konsumentfrågor väljarna. Det har tidigare val visat.

- Vi hade någon valrörelse som handlade mycket om kemikaliedirektiv och Reach. Det visar att frågorna verkligen intresserar folk, sa hon.

Panelen var dock inte helt överens om hur mycket eller lite EU ska lägga sig i konsumentfrågor. Å ena sidan framfördes argument om att en fungerande och effektiv inre marknad kräver gemensamma regler och å andra sidan är det känsligt när EU lägger sig i detaljer och lokala sedvänjor. Det visar till exempel den diskussion som förts kring böjda gurkor och smaktillsatser i snus.

- EU-kommissionen måste tänka sig för innan de lägger förslag. Ta till exempel det om att man skulle förbjuda egenupphälld olivolja på restaurangborden runtom i Europa, som man fick dra tillbaka. Man måste fundera på om det är sådana frågor man ska ägna sig åt när det finns stora problem, sa Oscar Wåglund Söderström, statssekreterare hos EU-minister Birgitta Olsson.

Som språkrör för Folkpartiet ser han gärna mer gemensamma EU-regler på konsumentområdet, när det är motiverat.

- Det handlar om att göra det lättare att handla på nätet och att välja vård i utlandet. Vi tror att frihandel och en fungerande inre marknad är bra för konsumenterna, eftersom det ger billigare och bättre varor och tjänster.

Kent Johansson (C) var inne på delvis samma linje.

- Jag är inte rädd för mer europeiskt samarbete, men det måste utgå från det lokala perspektivet, sa han och nämnde som exempel att yrkesutbildningar på gymnasiet bör vara jämförbara med andra utbildningar i Europa för att kunna användas runtom i unionen.

Carl Schlyter (MP) ansåg att konsumenterna inte alltid måste ha alla valmöjligheter. Han vill hellre verka för att ta bort det han anser vara farliga alternativ från marknaden.

- I stället för billigare och bättre, i vilket det ligger en paradox, så vill jag ha tryggare och hållbarare så att man slipper köpa nytt hela tiden, sa han.

Ebba Busch (KD) tror att receptet för få unionen att hålla i 50 år till är att tillämpa principen ”less is more”, alltså mindre regleringar och mer makt till medborgarna att välja själva.

- Jag är inte särskilt förtjust i vare sig snus, porr eller vapen. Men jag har inte tänkt förbjuda något av det, sa hon.

Paneldeltagarna var överens om att konsumenternas röst och makt behöver stärkas i EU.