Så återupplivar vi Almedalsveckan 2022

Förra året ställdes Almedalsveckan in, ett beslut som var helt rätt sett till pandemins järngrepp om världen och den andra våg som vi då inte visste väntade runt hörnet. Den fortsatta spridningen av Covid-19 gav samhällets alla aktörer möjlighet att fundera över utformningen på evenemang och mötesplatser under 2021, och Region Gotland var inte sena med att annonsera att årets almedalsvecka skulle bli helt digital.

Programmet för den digitala veckan har plockat upp några av Makthavares idéer om hur veckan kan bli ännu bättre. När arrangörerna nu vågat testa nytt är det bäst att smida medan järnet är varmt och tf. chefredaktör Sars Graner Tyllman passar därför på att slänga med fler förslag som kan leda till att Almedalsveckan 2022 blir en demokratifestival utöver det vanliga.

1. Slopa inte det digitala

… som ett av flera inslag. Om vi har lärt oss något av pandemins år är det att digitala mötesplatser i vissa fall kan både underlätta möten och medföra att fler kan delta. När veckan återigen intar Visby, fortsätt underlätta för arrangörer att sända sina evenamang och bjuda in långväga gäster att närvara via länk. Bra för miljön, plånboken och demokratin.

2. Se till att fler kan delta på plats

Många ungdomsorganisationer har genom åren givits möjlighet att hyra skolsalar som logi som sina medlemmar till en rimlig peng. Hur vore det om man marknadsförde den möjligheten till fler grupper? Det är inte bara ungdomar som har en relativt smal sommarbudget och vars deltagande i Almedalsveckan är beroende av att en billig sängplats finns att tillgå. Det vore kul om fler än glidiga journalister, kommunikatörer och näringslivspampar fick mötas på mingel.

3. Ta tillfället i akt att göra om och göra nytt!

Inför den fysiska Almedalsveckan 2022 (vilket vi i redaktionen bara måste tro på för att på något sätt uthärda vår abstinens) är det tid för arrangörerna att testköra nya idéer. Tro inte att den vecka vi återvänder till måste vara stöpt i samma form som tidigare. Ta tillfället i akt att hålla evenemang på nya sätt (med mer deltagarinteraktion!) och testa nya koncept. If not now, then when? Almedalen är bara statiskt om vi tvingar den att vara det.

4. Ingen vecka är åtta dagar lång

Årets program har föredömligt förlagts till fyra dagar. Vi förespråkar en fortsatt komprimerad vecka med varsin halvdag för varje riksdagsparti och en avlutning med fokus på demokrati, Gotland och kanske till och med ett årsspecifikt tema.

5. Lev inte på gamla meriter

Ja, vi vet att Olof Palme drog iväg startskottet till Almedalsveckan. Ja, vi vet att pengar har eldats, skandaler har uppdagats och hemliga möten av största vikt för svensk politik och näringsliv har hållits genom åren. Släpp nu det. Almedalen fortsätter inte att vara relevant av sig själv, vilket vi tyvärr sett på dalande besökssiffror tidigare år. Almedalen är relevant på grund av sitt innehåll vilket till största del utgörs av aktörerna som ordnar evenemang, besökarna som närvarar vid dem och mötena inom och mellan dessa grupper. Fortsätt attrahera dem genom att tydliggöra vilka möjligheter Almedalen medför. Det kommer att skapa den närvaro som leder till mötena som är Almedalsveckans absolut största behållning och kännetecken.