Strandhäll om psykiska ohälsa och NKS

Socialminister Annika Strandhäll bär det yttersta ansvaret för folkhälsa och sjukvård i Sverige. Hon blev tillsatt den rollen för drygt ett år sedan och har under Almedalsveckan deltagit i ett flertal panelsamtal. Ung Press reporter Ganna Vashchuk påbörjar samtalet med att fråga vad som görs idag för att behandla barn och ungas psykiska ohälsa.

Strandhäll menar att det är ett av de riktigt stora samhällsproblemen i Sverige. Vårdköerna i kombination med en bristande förmåga att fånga upp barn och unga som visar tecken på att de mår dåligt är bland de största orsakerna till att det har skett en dubblering av psykisk ohälsa under de senaste 30 åren, fortsätter hon.
- Vi måste hinna ikapp för att kunna avlasta och för att man ska kunna få stöd när det gäller rätt vårdnivå.

Vad ska göras för att förebygga och behandla ungdomar som lider av psykisk ohälsa?
- Bygga ut de digitala kanalerna. Idag finns umo.se som en informationstjänst på nätet som många unga känner till och som vi vill jobba med och göra mer interaktiv.

Vidare är det viktigt att göra fler satsningar på elevhälsan genom att utöka antal anställda som exempelvis kuratorer, anser Strandhäll. Även utbyggnaden av ungdomsmottagningar och att ytterligare utveckla primärvården för att bättre bemöta behoven. Det skulle kunna minska köerna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin och på så sätt kan rätt patient få rätt vårdnivå menar hon.

Andra länder har på ett framgångsrikt sätt lyckats jobba med att förstå signalerna och hjälpa de utsatta söka hjälp i tid, menar Strandhäll. Man behöver på ett mer systematiskt sätt inkludera kunskap om psykisk hälsa och välmående i skolan.
- Jag tycker det är bra med de satsningar vi har gjort under mandatperioden, men vi behöver göra mer.

Hur har Socialdemokraterna jobbat med frågan?
- Vi har varit väldigt tydliga att vi kommer fortsätta att investera stort i välfärden. Magdalena Andersson, redan förra sommaren i Almedalen, gick ut och talade om att minst 20 miljarder till till välfärden under nästa mandatperiod, bara i generella höjningar, sen kommer det också behövas riktade satsningar. Men vi prioriterar det framför skattesänkningar.

Annika Strandhäll anser att Sverige är i ett läge just nu där man behöver investera i välfärden för att människor ska känna sig trygga.
- Vi ser att behoven växer i vård och omsorg. Vi blir fler barn i Sverige, vi blir fler äldre och för att citera Sally: “man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke”. Både omsorgen och vården måste få resurser för att få förutsättningar att kunna möta det här.

Slutligen, hur ser du på att Nya Karolinska sjukhuset blev det dyraste sjukhuset i världen när det byggdes?
- Jag är djupt bekymrad över den situation som vi har med nya Karolinska. Det är ju lätt att bara stå som Socialdemokrat och vilja plocka partipolitiska poäng på det här men i grund och botten är det Nya Karolinska i Stockholm inte bara ett sjukhus för Stockholmarna. Det är ett sjukhus som har många rikssjukvårdsuppdrag och som också bidrar väldigt mycket till det svenska varumärket när det gäller hälso- sjukvård.

Nya Karolinska sjukhuset ligger som nummer 13 på världens dyraste byggnader. Strandhäll anser att det inte är hållbart med en tom men bemannad akutmottagning som ska fungera som en intensivakut och endast ta emot de svåraste fallen. Från regeringens sida tittar de just nu på en utredning för att se till aldrig någonsin igen hamna i samma läge, menar Strandhäll.

/Ganna Vashchuk, Ung Media