Almedalen underlättar hans arbete under resten av året

Patrik Strömer är Almedalsveteran, jobbar deltid som snuslobbyist och generalsekreterare på Svenska Snustillverkarföreningen. Han är i Almedalen för att nätverka.

- Jag är i Almedalen dels för att arrangera mingel med särskilt inbjudna gäster och träffa folk och försöka berätta hur jag ser på folkhälsa och snus. Det handlar om vilka politiska prioriteringar vi egentligen skulle behöva.

Det finns ju ganska mycket utmaningar när det gäller att nå ut med sitt budskap i Almedalen. Hur tänker du, hur når man genom bruset?
- Jag tänker inte så mycket på att nå ut genom bruset faktiskt. Här bygger jag personliga relationer. Det handlar om att ställa frågor och få svar. Att vara lobbyist handlar ganska mycket om att lösa politikernas problem också. Det kan man göra genom information och förtroende.

Vilket är politikernas största problem med tobaksindustrin då?
- Det är väl just benämningen. Man kallar det för industri oavsett om det är ett litet privatägt företag eller en större aktör.

Finns det många små företag inom tobaktillverkningen?
- Nej. Så är det. En större industri har bättre möjligheter till en bra produktutveckling. De kan genomföra kvalitetstester på ett annat sätt.

Vad skulle du säga är det viktigaste budskapet du har under Almedalsveckan?
- Jag vill att politikerna ska förstå att det inte går att vi behöver en ny politik för folkhälsa där man skiljer på cigaretter och snus. Det år så vi ska komma åt problemen.

Hur ser en dag för dig i Almedalen ut? Har du någon 9-17-variant?
- 9-17 existerar inte här i Almedalen. Antingen är det något tidigt seminarium, det har jag några stycken. Andra ligger lite senare. Sedan har jag möten, deltar i seminarier och går på ganska mycket seminarier. Sedan hjälper jag till med en del mingel i och med att jag också jobbar på Livsmedelsföretagen. Jag försöker gå på ganska mycket mingel också och träffa folk. Allt som underlättar mitt arbete under resten av året, helt enkelt.

Så Almedalen är väldigt långt från en semester för dig helt enkelt?
- Man kan alltid se fram emot Almedalen. Det gör jag varje år. Men det finns ingen semester man längtar hem så mycket från när den är på väg att ta slut som just Almedalen.