Har Almedalsveckan peakat?

Frågan om Almedalen har peakat eller inte har präglar ofta diskussionen inför Almedalsveckan – och det är många som älskar att tycka till i frågan. Färska siffror från Almedalsveckans officiella kalendarium visar dock på motsatsen. Almedalsveckan blir mer och mer populär!

Hittills i år finns det 4141 evenemang registrerade i kalendariet, vilket är 79 fler än förra året. Antalet unika arrangörer är dock färre än förra året. I år landar den siffran på 1869 i jämförelse med 1895 2017. Vi ser även att det är trendigt att ha ett miljödiplomerat evenemang. Den siffran är i år 2471, vilket är 147 fler än förra året.

Almedalsveckan tenderar att centreras i mitten av veckan. Under måndagen, tisdagen och onsdagen sker 3083 aktiviteter, vilket är 74 % av alla event. Under den sista söndagen händer det allra minst i Visby, endast 20 event är registrerade.

Det är intresseorganisationerna som tar störst plats i Almedalen. Av alla event står de bakom 24,9 %. Strax därefter kommer företagen som representerar 24,0 %. Partierna, som står i fokus under Almedalsveckan, står endast för 1,5 % av alla evenemang. Massmedia står för cirka 10 % av alla evenemang i år.

Och till sist, vilket är det populäraste ämnet att diskutera i Almedalen?

De är samma som förra året! Hållbarhet och vård och omsorg har de senaste tre åren varit de hetaste ämnena i Almedalen, och är det även i år. Tillsammans utgör de 1066 av alla 4141 event. Tätt därefter kommer digitalisering (407 stycken) och demokrati (371 stycken). Minst populärt är regionsfrågor (48 stycken), yttrandefrihet (35 stycken) och besöksnäring (30 stycken).

Så sammanfattningsvis: Hetast i Almedalen är du om du har ett miljödiplomerat evenemang på tisdag eftermiddag som handlar om hållbarhet och vård, och du ska inte diskutera besöksnäring eller yttrandefrihet!