Dagens ungdomsförbundskrönika med Benjamin Dousa

Nu är det Almedalsveckan. Kommuner och myndigheter sätter sprätt på skattepengar i försök att lobba till sig än mer resurser. Det faktum att flera av statens kärnverksamheter: skola, försvar, sjukvård och polis inte håller måttet är minst sagt provocerande när pengar samtidigt går till rosévin och dyra middagar. Välfärdsstaten ger inte valuta för skattepengarna – och det måste ändras innan byråkraterna åker till Almedalen.

SKL räknar med att den genomsnittliga kommunen måste höja skatten med två kronor de kommande två åren, vilket i sig motsvarar 10 000 kronor per år för en vanlig familj. Lägger man samman inkomstskatten, moms och arbetsgivaravgifter betalar vi högre skatter än i något annat land i Europa. Det gör det mindre lönsamt att arbeta och försvagar Sveriges konkurrenskraft.

För att råda bot på att den offentliga sektorn inte ens kan upprätthålla de mest självklara verksamheter måste stat, landsting och kommuner våga prioritera. Exempelvis läggs nära hälften av de offentliga utgifterna i Sverige på olika typer av bidrag, medan sjukvården och skolan bara knappt får varsin tiondel. Polisen får ännu mindre, endast en bråkdel av vad exempelvis Arbetsförmedlingen får Centrala samhällsfunktioner vi alla förväntar oss ska fungera, är idag illa skötta. Trots att vi betalar bland de högsta skatterna i världen.

Sverige är det land i OECD som betalar sjunde mest för ett barns skolgång. Samtidigt levererar inte den svenska skolan sjunde bäst resultat, eller ens i närheten. Våra grannländer Danmark och Finland spenderar mindre på skolan men levererar bättre resultat i PISA-undersökningen. Skolan är ingen fritidsgård, det måste även Socialdemokraterna förstå.

Betalar vi högst skatt i världen måste vi också ha rätt att känna oss trygga. Trots alarmerande rapporter om tilltagande otrygghet, kraftig ökning av sexualbrott och rekordsiffror i bilbränder prioriteras inte polisen av regeringen. Vi har 40 procent färre poliser per capita än EU-genomsnittet och avsevärt sämre uppklaringsgrad än våra grannländer.

Man måste vara väldigt frisk, för att bli sjuk i Sverige. Det är nästan synonymt med att stå i kö när man drabbas av flera dödliga sjukdomar. Drabbas man av vissa typer av cancer kan väntetiden i vårt land i sig vara en livsfara. Det är absurt att vi tvingas betala hälften av vår inkomst i skatt och samtidigt riskerar att i värsta fall dö för att kön till sjukvården är för lång. Enligt internationella jämförelser har vi bland de längsta väntetiderna på kontinenten.

Politik handlar om prioriteringar. Idag får vi skattebetalare inte valuta för våra skattepengar. Socialdemokraterna måste våga prioritera om statens resurser. Betalar vi högst skatt i världen borde vi kunna förvänta oss bäst sjukvård, polis och skola – eller åtminstone vinna någon av grenarna. Det gör vi inte idag.

Moderata Ungdomsförbundet kräver valuta för skattebetalarnas pengar.