Sju och ett halvt tips om framtidens Almedalen

Debatten inför årets Almedalsvecka visade tydligt att det tidigare så väloljande maskineriet nu börjat gnissla betänkligt. För oss som älskar Almedalen finns det anledning att idka lite självkritik och fundera över om veckan kanske borde ses över.

Många har i år med rätta upprörts över Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Visby. Och trots att det inte var första gången nazister varit på plats under Almedalsveckan så var Region Gotlands hantering av detta denna gång minst sagt undermålig. Om Almedalen ska kunna vara en demokratisk mötesplats där människor kan känna sig trygga så måste det vidtas åtgärder som förmår att hindra uttalat antidemokratiska organisationer och/eller kända våldshetsare från att skrämma bort andra.

En annan utmaning för Almedalen kom i form av att Politikerveckan Järva under bara sitt andra år lyckades locka alla riksdagspartier, om än inte så många besökare. Trots det var det ett vällovligt initiativ som visade att Visby inte har monopol på konceptet. En del har framfört att man borde låta olika orter få turas om att arrangera politikerveckor. Problemet med det är att man då nog underskattar genialiteten med att samla politiker och opinionsbildare på en så vacker och ändå isolerad plats som Visby är i juli. Få andra orter kan konkurrera med det, och ändå (typ) kunna erbjuda inkvartering och möteslokaler för upp till 40 000 människor.

Men oavsett geografisk belägenhet är det avgörande att en politikervecka fokuserar på just politik. Det hindrar inte att det även är en slags branschmässa för tyckonomer och en möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande, öppet för alla. Men om arrangemanget inte upplevs som intressant för politiker så kommer det att falla platt.

Jag tror att Almedalsveckan kommer att leva vidare på Gotland, men viss produktutveckling är nödvändig efter snart 50 år. Här kommer sju och ett halvt tips:

1. Hårdare regler men friare tyglar
Tydligare regelverk kring vilka aktörer som tillåts få hyra mark, få talartillstånd och finnas med i Almedalsprogrammet. Självklart bör antidemokratiska rörelser stoppas. Men det är inte heller självklart att privata företag ska få vara en del av det officiella Almedalen. Man kan mycket väl tänka sig att begränsa det till partier och intresseorganisationer. Det hindrar förstås inte företag från att närvara på andra sätt, t ex i paneler eller som utställare. Samtidigt måste Region Gotland och Almedalssekretariatet sluta lägga sig i vilka rubriker arrangörer sätter på sina arrangemang, så länge de inte är eller uppmuntrar till lagbrott.

2. Minska mängden mingel
I år listade Makthavare.se över 100 mingel i Almedalen. Risken är uppenbar att organisationer och företag lägger ned minst lika mycket resurser på att arrangera och locka folk till sina mingel som sina seminarier. Kanske har den gränsen redan passerats. Det här är svårt att reglera bort, men en stark uppmaning till alla arrangörer är att se er om efter kompisar och gå ihop fler stycken om att arrangera gemensamma mingel. I synnerhet mingel som är tydligt tematiska; t ex riktar sig till byggbranschen, handlar om miljöfrågor, utgår ifrån en viss landsände etc. Och känns f ö inte DJ-battle ganska fånigt? Som Viktor Barth-Kron påpekar så har det ganska lite med Almedalsveckan att göra.

3. Låt opinionsbildarna opinionsbilda
De senaste åren har de stora medieföretagen – inklusive public service – gått ifrån att rapportera från Almedalen till att själva bli aktörer. De har egna stora scener dit toppolitiker och andra bjuds in för att debattera, inför kameror och i direktsändning. Därmed blir det allt svårare för andra aktörer att få politiker att delta på deras seminarier och andra programpunkter under veckan, därför att pressekreterare av naturliga skäl prioriterar aktiviteter som ger störst publik. Det är inte rimligt att medierna ska få ensamrätt på politisk medverkan under Almedalsveckan.

4. Temadagar
Med över 4 000 programpunkter på en vecka blir det ofrånkomligen många krockar. Statistik från Intellecta Coroporate visar att tisdag 4/7 var allra hetast; kl. 13 den dagen pågick hela 145 aktiviteter! Detta skulle åtminstone delvis kunna motverkas genom att Region Gotland och Almedalssekretariatet beslöt att ha olika teman för de olika dagarna under veckan; en dag för miljöfrågor, en för integration, en för utbildning etc. Bör rimligtvis varieras från år till år. Man kan också låta en dag vara helt öppen. I bästa fall skulle detta tvinga arrangörerna att bli mer mer kreativa och begränsa mängden seminarier etc. som mest är marknadsföring för en viss lösning, tjänst eller produkt. Det kan också inspirera fler intressanta samarrangemang i oväntade konstellationer, som Volvo/Rädda Barnen/Miljöpartiet, Svenska Kyrkan/Preem/Expressen eller East Sweden/Visita/Carlsberg.

5. Kortare vecka, fler talare per dag
Låt Almedalsveckan börja på en måndag och sluta på en fredag. Bryt traditionen med att låta varje riksdagsparti (och partier som är invalda på Gotland) få varsin dag; det är fullt möjligt att låta ett parti tala på förmiddagen och ett annat på eftermiddagen, enligt ett rullande schema. Eller ett parti kl. 14 och ett kl. 16. Det går att tänka sig flera varianter, och låta tre partier dela på en dag. Och ja, det innebär att det med dagens antal partier skulle bli dagar ”över”. Då kan man t ex ha en partiledardebatt på Almedalens scen en dag. Eller något helt annat.

51/2. Folkets talare
Som komplement till ovanstående kan svenska folket få nominera icke partipolitiska kandidater att hålla ett eget Almedalstal. Låt en jury (utsedd av Region Gotlands fullmäktige) sedan göra ett urval, och sedan får folket rösta fram en talare. Lite grann som ”Lyssnarnas Sommarvärd” i Sveriges Radio.

6. Digitalisera mera
Använd teknikens möjligheter ännu mer än i dag. Ebba Busch Thor använde i sitt tal i år diagram på ett kreativt sätt, visade på en gigantisk skärm bakom henne på Almedalens scen. Detta går att utveckla ännu mer, även för seminarier och andra programpunkter under veckan. VR och AR är bara några exempel på teknik som med blandad framgång använts i Almedalen för att illustrera olika frågor. Många arrangörer ber i dag besökare använda speciella taggar när de skriver om arrangemang i sociala medier, men hur används sedan detta? Min bild är att det görs i väldigt liten omfattning. Här finns stora möjligheter att få till interaktivitet och idéutbyte.

7. AlmeDavos
Veckan inleds med en paneldiskussion med tunga, internationella gäster – nuvarande och tidigare statsmän och -kvinnor, Nobelpristagare och motsvarande. Följande dagar har olika givna teman och organisationer och näringsliv inbjuds att sponsra och medarrangera seminarier och andra aktiviteter kring respektive tema. Olika prisnivåer för att möjliggöra för fler än de allra mest resursstarka. Arrangemangen utgår ifrån Wisby Strands kongressanläggning, men det ska vara fullt möjligt för mindre arrangörer att ha program även på andra platser i Visby. Politiker och andra håller under veckan tal i Almedalen, men inget parti ”äger” en dag.

Och en grej till: Låt Region Gotland ta ut någon form av nedskräpningsavgift från de företag och organisationer som sprider program, tidningar och flygblad över hela Visby. Det är 2017! Använd digitala kanaler.

Jonas Morian är Almedalsveteran sedan 17 år, en av Makthavare.se:s grundare och arbetar till vardags som samhällspolitisk rådgivare på Ledarna.