Almedalens nya ungdomstidning

I dag ges tidningen Gatans Röster ut i Almedalen. Det är en ungdomstidning som arbetar med att beskriva ungdomars verklighet, vardagliga liv och tankar om samhället. Hundra upplagor kommer att tryckas och delas ut till svenska makthavare. Vi här på Makthavare.se har träffat Miriam Riaie som arbetar som projektledare, för att höra med om projektet och deras vistelse i Almedalen.

Vad är Gatans röster för någonting?

Gatans röster är en ungdomstidning, med webb-tv och radio, en medieplattform för ungdomar mellan 15 och 25 år i Malmö. Vi jobbar mycket med att få unga röster hörda. De får berätta om vad de känner, vad de tänker, lära sig göra reportage och radio.”

Miriam fortsätter att berätta om att Gatans Röster finansieras av Kulturrådet och att de som är på plats i Almedalen får betalt för att vara här.

De unga som är med oss i Almedalen är sommarpraktikanter, de har fått förfrågan om att följa ed och så har de tackat ja. De får betalt ifrån Malmö Stad medan vi är här.”

Vad har ni gjort i Almedalen?

”Vi har haft redaktionsmöte nästan varje dag. Vi pratar ganska mycket om vad vilka seminarier vi ska gå på och nu har de fått skriva väldigt mycket, med egna tankar omkring olika politiska frågor som de brinner för. Det har inte varit några jättestora reportage.”

Till hösten hoppas Riaie att hon i sin roll kan vara med och fortsätta utveckla och stärka projektet, så att fler ungdomar inspireras, provar på och får lust att bli journalister, som när hon på gymnasiet fick upp ögonen för journalistiken.

” Jag fick upp intresset för journalistik när jag skrev på min blogg som projektarbete på gymnasiet. Allt börjar någonstans. Jag hoppas att ungdomarna också får en fot in och nätverka.”

Med tidningen som ges ut i dag har Miriam Riaie och hennes kollegor en stor förhoppning om att förmedla problembeskrivningar som berör beslutsfattare och puttar politiken i rätt riktning.

” Vi vill ju at den här tidningen kommer ut till alla makthavare och att de ska läsa den för att få veta vad det är som ungdomar behöver och vilka problem vi stöter på. Det är alltså inte bara en tidning för ungdomar. Det är mycket känslor och tankar i texterna, och vi vill att de som håller i makten ska läsa.”