Almedalens mest – och minst – kreativa seminarierubriker

Expressen

Hur drar vi folk till vårt seminarium som vi lagt ned själ och hjärta i? Den frågan ställer sig hundratals seminariearrangörer inför Almedalsveckan varje år. Och med tusentals andra som konkurrerar om Almedalsbesökarnas uppmärksamhet så är det svårt att nå igenom bruset. Rätt marknadsföring (här på Makthavare det vill säga) och ett hett affischnamn gör sitt till för att dra folk.

Vill man nå ut brett och dra folk från alla olika skrån som finns representerade i Almedalen är dock en kreativ och intresseväckande rubrik på evenemanget A och O. Här listar vi veckans mest kreativt rubriksatta seminarier.

Hur ska 50% av alla 17-åringar få minst ett jobb i månaden år 2020?
Yepstr anordnar det här seminariet som lockar till besök eftersom rubriken inte avslöjar för mycket och inbjuder till frågor. Varför måste hälften av 17-åringarna skaffa jobb? Och varför ett i månaden? Och varför just år 2020?

Skälen och själen bakom sjalen
Det här seminariet anordnas av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa i samarbete med Sensus Studieförbund. Kreativa ordlekar är ett bra sätt att fånga människors blickar när de flackar över den enorma listan av Almedalsevenemang.

Hur bygger makaroner förtroende i samhället samtidigt som de tar dig till New York Times?
Garbergs har i rubriksättningen av det här evenemanget använt sig av en klassisk främmandegöring. Pasta förknippas vanligen inte med förtroendebyggande och den här rubriken gör att man hajar till.

Dudes are douchebags!
Den här polariserande och kontroversiella rubriken som satts av Ungdomsbarometern, Jung Relations och Hallvarsson & Halvarsson har sannolikt väckt både sympati och antipati bland Almedalsbesökarna. Känslor engagerar och arrangörerna av det här seminariet har nog fått såväl kritik som hurrarop för sin rubriksättning.

Ligga eller inte ligga? Det är en fråga om assistans
DHR som anordnar det här seminariet väver in det tabubelagda ämnet sex i en parafrasering av några av Shakespeares mest bevingade ord. Med en smula humor – eller illvilja – går det dessutom att missförstå arrangörens intention med personlig assistans. Den här seminarierubriken är ett mästerverk, kort och gott!

Att bryta innanförskapet – Frihamnen som testarena
Göteborgs stad och Älvstranden Utveckling AB arrangerar det här seminariet som på ett förtjänstfullt sätt vänder upp och ned på föreställningen om att det är utanförskapet som måste brytas. Det vittnar om utanför-boxen-tänkande och väcker intresse.

Entreprenörer – bortskämda eller bortglömda?
Precis som Dudes are douchebags! ovan så har det här seminariet av Ernst & Young en polariserande rubrik som sannolikt väcker känslor hos människor, i synnerhet entreprenörer.

Våldtäkt – stigmatiserande eller stärkande?
Föreningen Tillsammans anordnar det här seminariet som kanske har den mest kontroversiella rubriken i hela Almedalsprogrammet. Faktum är att den är så kontroversiell att vi övervägde huruvida den borde listas som ett av de bäst rubriksatta seminarierna eller ett av de sämst rubriksatta seminarierna. Eftersom utgångspunkten här är att rubriken ska väcka uppmärksamhet och locka till besök så hamnar den på bästlistan, med vissa reservationer.

Hur många böner krävs för att rädda KD?
Expressen står för den här humoristiska rubriceringen. Humor går alltid hem i de flesta läger.

De flesta seminarierubrikerna är inte alls lika bra som de ovan, och några av dem är till och med riktigt dåliga. Följande seminarierubriker tycker vi på Makthavare är riktigt dåliga, och förhoppningsvis gör de inte sitt innehåll rättvisa.

Om flyktingkrisen nu och då
Det här seminariet anordnas av SOS Barnbyar tillsammans med Hallvarsson & Halvarsson, Jung Relations och Springtime. Vi på Makthavare tycker att den samlade kreativiteten hos inte mindre än tre PR-byråer borde kunna uppbåda något lite mer intresseväckande än något som låter som en underrubrik på en B-uppsats i statsvetenskap. Kanske är detta ett exempel på att fler kockar sällan resulterar i en bättre soppa. Vi hoppas att SOS Barnbyar slipper betala för byråernas arbete med att ta fram en rubrik.

Samtal om Almedalsveckan
Dagens Nyheter som arrangerar det här (5-minuters)seminariet stoltserar gärna med att de är en stor och seriös tidning som inte sätter clickbait-rubriker av samma snitt som Nyheter24, Aftonbladet och SVT. Gott så, men man måste inte vara tråkig och totalt intetsägande bara för att man är seriös.

Visst har vi förutsättningar att utnyttja solen som energikälla och att lagra energi
Ja? Kanske? Vet inte? Är det en fråga eller ett påstående? Var programanmälan som Rexel Sverige AB skickade in lite kludd på en servett? Den här rubriken är väldigt märkligt formulerad. Den inbjuder till frågor, men inte på ett positivt sätt.

Vart går gränserna för vår yttrandefrihet?
Det här seminariet arrangeras av Expressen. Deras personal livnär sig på att skriva. Vi på Makthavare föreslår att gränsen för yttrandefrihet i Almedalsprogrammet sätts vid grundläggande kunskaper i grammatik. Ni som inte förstår varför den här seminarierubriken hamnat på vår sämst-lista; om ni i framtiden får för er att anmäla ett Almedalsevenemang, be en kompis om hjälp med ansökan!