Den koreanska invasionen

Under måndagseftermiddagen träffade Makthavare.se Seo In Deog, ordförande för Korean Civic Education Institute for Democracy, som är en del av den nationella valkommissionen. Han är på besök i Almedalen för att inspireras av Almedalsveckan, för att han fått i uppdrag att sätta igång en vecka som liknar Almedalen i Sydkorea.

Varför är du här i Almedalen?

”Almedalsveckan är känd som den största politiska festivalen i världen, och vi vill importera systemet och göra vår egna version av Almedalen i Sydkorea. Jag är här för att få information för att sätta igång vårt projekt.”

Det är första gången som Seo In Deog är på besök men har varit i kontakt med arrangörerna för Almedalen i flera år.Varför vill ni överföra systemet?

”Jag arbetar med att styrka den demokratiska bildningen för den koreanska befolkningen. Vårt demokratiska system har haft dramatiska ändringar de senaste trettio åren, så kommissionen arbetar med folkbildning för olika människor. Vi har inte någon öppen kultur av att folk presenterar sina åsikter och höjer sina röster.”

In Deog ser positivt på öppenheten i Sverige och Almedalen, där man i offentligheten kan ha politiska samtal och diskussioner.

”Politiska samlingar är inte riktigt en grej i Sydkorea och vi vill att det ska vara som i Almedalen, där alla kan känna att de kan uttrycka sina åsikter. Att dela utrymme och idéer är grundbulten för ett demokratiskt Sydkorea och det är därför vi vill överföra detta till Sydkorea.”

Hur kommer ni att göra den här veckan i Sydkorea då?

”Vi ser det som en framgångsfaktor att ha det på en ö som många åker till på sommaren, som Almedalen. Om ett år räknar vi med att vi kommer att ha satt grundstenarna för projektet och att det kommer att sätta igång de kommande åren på ön Jeju, som liknar Gotland.”

Vad är det viktigaste som du kommer att ta med dig ifrån Almedalen?

”Avslappnade debatter. Koreanska politiker är väldigt stela och seriösa hela tiden, så vi vill ha mer av den här avslappnade atmosfären.”