Här är de unga i Almedalen

Glöm gubbarna – Det är ungdomens tid!
I år publicerar Makthavare.se tillsammans med LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) en lista över ungdomsorganisationernas arrangemang i Almedalen. 

Samtliga listade organisationer är medlemmar i LSU och listan börjar med de tio arrangemang som vi tror kommer att göra din vecka i Almedalen lite mer spännande!

TIO MUST GO-ARRANGEMANG

Equmenia: “Ledarskap för mänsklig hållbarhet
Tid: 3/7, 13:00-13:45
Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12

PeaceWorks: “We are young – the role of youth in promoting peace”.
Tid: 3/7, 16:00-16:45
Plats: Donnersgatan 6

Sveriges Elevkårer och Saco Studentråd “Hur lättar vi på antagningsstressen?”
Tid: 3/7, 17:15-18:30
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Sveriges Blåbandsungdom “Hur blir vi relevanta för unga med psykisk ohälsa?
Tid: 4/7, 11:00-11:45
Plats: Kilgränd 1

Sveriges Dövas Ungdomsförbund: “Varför ses teckenspråket inte som ett fullvärdigt språk i samhället?
Tid: 4/7 15.30-15.50
Plats: Cramérgatan, H303

jagvillhabostad.nu ”Ungas delaktighet i stadsplaneringen
Tid: 5/7, 10:00 – 10:50
Plats: Cramérgatan, H304

Utrikespolitiska förbundet Sverige: “FN satsar på unga, fred och säkerhet – vilka är utmaningarna?
Tid: 5/7, 15:15-16:30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Ensamkommandes Förbund: “Lyssna på mig – Barn och ungas egna röster om att ha flytt till Sverige
Tid: 5/7, 16:15-17:00
Plats: Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa: “Skälen och själen bakom sjalen
Tid: 6/7, 14:15-15:00
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Förbundet Vi Unga: “Tid att förnya demokratin – hur gör vi plats för barn och unga?
Tid: 7/7, 08:30-09:30
Plats: Strandgatan 18

Övriga arrangemang

Utrikespolitiska förbundet Sverige “Utrikespolitisk debatt mellan riksdagens ungdomsförbund – om EU, NATO och försvaret”
Tid: 3/7, 10:15-11:15
Plats: 
Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

Utrikespolitiska förbundet Sverige “Faktaresistens och expertis i utrikespolitiken”
Tid: 3/7, 12.00-13:00
Plats: 
Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Ung Diabetes “Unga vuxna med diabetes behöver särskilt stöd – blundar sjukvården för behoven?”
Tid: 3/7, 14:00-14:30
Plats: Södra kyrkogatan 11

Unga Feminister: “En feministisk samhällsekonomi i praktiken, vad är det?”
Tid: 3/7, 20:00-22:00
Plats:  Södra Kyrkogatan 6

Unga Feminister: ”Eftersnack: Ekonomi som medel inte mål”
Tid: 3/7, 22:00-22:30
Plats: Södra Kyrkogatan 6

Unga Allergiker, “Bättre betyg med friskare klassrum? Vad vill partierna göra åt dåliga skollokaler?”
Tid: 09:15-09:45
Plats: Skeppsbron, H112

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) “Alkohol och sociala medier – en gråzon?”
Tid: 4/7, 09:00-09:50
Plats:
 Kilgränd 1

Peaceworks: “The role of youth in achieving peace in Colombia”
Tid: 4/7, 12:00-13:00
Plats: 

Utrikespolitiska förbundet Sverige “All inclusive eller À la carte – hur ska det europeiska samarbetet se ut?”
Tid: 4/7, 12:15-13:00
Plats: Södra Kyrkogatan 6

Utrikespolitiska förbundet Sverige: “Vår framtida säkerhet”
Tid: 4/7, 14:15-15:00
Plats: Försvarspolitisk arena

Sveriges Blåbandsungdom: “Vad kan göras för att stärka barns rätt att slippa träffa missbrukande föräldrar?”
Tid: 4/7, 15:00-15:50
Plats: Kilgränd 1

Centerpartiets Ungdomsförbund “Hur ger vi landsbygdens unga en chans på arbetsmarknaden?”
Tid: 4/7, 17:30-18:00
Plats: Donnersgatan, H42

Syrisk-Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund i Sverige och Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF) “102 år av förnekelse – folkmorden fortsätter”
Tid: 5/7, 13:30 – 14:00
Plats: 
Cramérgatan, H303

IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis: ”Kan skolan upptäcka barn till missbrukare?”
Tid: 5/7, 14:00 – 14:50
Plats: Kilgränd 1

Sveriges Elevkårer: “Arbetsmiljön – det största hindret till bättre skolresultat?”
Tid: 6/7, 09:45-10:45
Plats: Strandgatan 19

Syrisk-Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund i Sverige: “Integration och kristnas utsatthet i Sverige”
Tid: 6/7, 10:00 – 10:45
Plats: S:t Drottensgatan 12

Sverok “Är e-sport vägen att få unga engagerade i demokratin?”
Tid: 6/7, 11:00 – 12:00
Plats: Tunnbindaregatan 3

Sveriges Elevråd – SVEA: “Hur vill vi att sex-och samlevnadsundervisningen ska se ut?”
Tid: 6/7, 13:30-14:45
Plats: Fenix Ungkulturhus, Norra Hansegatan 6B