Inte helt påläst när partierna frågades ut

Under gårdagen anordnade RFSU en utfrågning av partisekreterarna, som visade på stora kunskapsbrister bland de grillade politikerna. Självfallet var Makthavare där och rapporterade!

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) ordnade ett lunchseminarium på Joda Bar och kök. I panelen återfanns partisekreterarna Amanda Lind (mp), Tobias Tobé (m), Carin Jämtin (S), Michael Arthursson (c), Maria Arnholm (L) och Acko Ankarberg (kd). I panelen fanns också Karin Rågsjö (v) som är socialpolitisk talesperson och ersatte Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler som i år inte är på plats under Almedalsveckan.

Bland frågorna som lyftes under seminariet fanns förslaget om höjd ersättning till ägg- och spermadonatorer, göra syskonförsök till ett landstingskommunalt åtagande och rätten till fler än två vårdnadshavare. I debatten var det inte alltid helt tydligt vad partisekreterarnas partier egentligen tyckte. Minst tydlig i nästan alla frågor var Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson. Enligt honom ”har Centerpartiet inte tagit ställning”. Det gällde väldigt många av de frågor som RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros.

Den som är ofrivilligt barnlös har idag rätt till hjälp att bli gravid. Men bara en gång. RFSU driver frågan att det ska ses som ett landstingskommunalt åtagande. I dagsläget är det så att landstingen själva bestämmer huruvida detta ska vara möjligt om föräldrarna själva betalar. I andra landsting finns inga möjligheter att göra syskonförsök över huvud taget. Samtliga partier menade att det var en viktig fråga att barn ska ha möjlighet att få ett syskon men vissa menade samtidigt att det ju finns andra sätt att skaffa barn på än att skaffa biologiska barn genom assisterad befruktning och liknande metoder.

Familjekonstellationerna idag ser inte ut som de gjorde för 10-15 år sedan. Därför menar RFSU att det är viktigt att barn kan ha fler än en vårdnadshavare. På frågan om det vore bra att utreda hur ett system utformas där ett barn kan ha fler än en vårdnadshavare svarade partierna ganska olika. Liberalernas Maria Arnholm och Kristdemokraternas Acko Ankarberg är emot förslaget. Resterade partier menade att det kan vara bra med en utredning eller var positiva. Miljöpartiet och Vänsterpartiet var de partier som tydligast förespråkade en ändring av gällande familjerättslagstiftning på området.

Det finns ingen viktigare jämställdhetsfråga än att få män att ta mer ansvar, sa Maria Arnholm (L) om frågan huruvida det är dags att individualisera föräldraförsäkringen och öronmärka fler månader för papporna.

Tobias Tobé från Moderaterna berättade att Moderaterna på sin senaste partistämma röstade för en skrivning om att man ska arbeta för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Dock röstade vi emot ytterligare en öronmärkt månad för pappor i föräldraförsäkringen när frågan kom upp i riksdagen senast, erkände han, som synes spelat skamsen.

I detta sammanhang passade Centerpartiets Michael Arthursson på att lyfta frågan om att återinföra och förstärka den jämställdhetsbonus som Alliansregeringen införde under föregående mandatperiod.

Flyktingpolitiken kom upp som ett givet ämne under debatten. I frågan om familjeåterförening sa Miljöpartiets partisekreterare Amanda Lind följande:

Vi ska så snart som möjligt återgå till en human flyktingpolitik, det inkluderar familjeåterförening.

Den hotade aborträtten lyftes också fram som en del av debatten eftersom RFSU som bekant inte bara sysslar med frågor som rör familjepolitik utan även med sexualpolitisk. Väldigt få kommer till Sverige för att göra abort trots att möjligheten finns. Det är troligen för att det är för dyrt. Samtidigt runt om i Europa håller man på att få en mer återhållsam eller till och intolerant inställning till abort. Frågan från Kristina Ljungros till panelen blev om partierna är beredda att ta ansvar för att personer ska kunna komma till Sverige och göra abort till subventionerat pris. I Polen håller abort på att totalförbjudas.

Carin Jämtin (s) svarade kort.

Vi har inte råd.

Trackbacks

  1. [...] BÄSTA UTFRÅGNING: RFSU:s utfrågning av partisekreterare. Skarpt och roligt! [...]