RFSU lyfter sexualpolitik på nytt sätt

sexpolRFSU hittade igår ett spännande och pedagogiskt rätt att introducera viktiga frågor om sexualhälsa, familjepolitik och jämställdhet till den stora skaran åhörare som kommit till innergården på Joda Bar och Kök.

”Om nutida och framtida familjepolitik” var namnet på det seminarium som anordnades av RFSU under fredagen. Ordförande Kristina Ljungros agerade moderator när representanter från de politiska ungdomsförbunden deltog i ett innovativt, kreativt och underhållande upplägg för diskussioner om sexualpolitik. Inbjudna var Ellinor Eriksson (SSU), Rasmus Törnblom (MUF), Stina Wernersson (CUF), Linda Nordlund (LUF), Edvin Bernhardsson (KDU), Hanna Cederin (Ung Vänster), Hedda Tingskog (Unga Feminister) och Hanna Lidström (Grön Ungdom).

Ja och Nej-frågor
Kristina Ljungros inleder med att berätta att RFSU tänkt testa ett nytt upplägg, istället för ståbord à la klassiskt panelsamtal i Almedalen kommer seminariet att bestå uteslutande av Ja och Nej-frågor. Deltagarna bildar efter varje fråga Ja och Nej-hörnor på scenen och får utrymme att utveckla sina ståndpunkter. Det är ett intressant sätt för publiken att se hur ungdomsförbunden positionerar sig i frågor om värdgraviditet, familjebildning och föräldraskap, aborträtt, preventivmedelssubventioner och ofrivillig barnlöshet.

Reglering av värdgraviditet
Första frågan är enligt RFSU lite hetare än andra – ska vi tillåta och reglera möjligheten till värdgraviditet i Sverige?

Linda Nordlund för LUF svarar ja, och tycker det är viktigt att låta kvinnor bestämma över sina kroppar. Ellinor Eriksson för SSU tar upp att det är en utredning på gång angående detta, hittills är förbundet skeptiska på grund av maktperspektivet i frågan som ändå är så pass avgörande. ”Sverige är bra lämpat för att hitta lösningar på komplicerade situationer.”

Hanna Lidström för Grön Ungdom ställer sig i mitten på första frågan och säger att det finns många poänger med båda ståndpunkterna och lyfter in riskerna som finns i att reglera detta för mycket. Rasmus Törnblom för MUF poängterar att det ytterst handlar om en feministisk princip, det ska vara möjligt för kvinnor att kunna arbeta med vad de vill. En risk med att inte tillåta värdgraviditet är ökad stigmatisering mot barn som kommit till genom surrogatmödraskap. Hanna Cederin för Ung Vänster ifrågasätter säger att ”ofta med sexualpolitik så är problemet att man anpassat politiken efter normen”. Det finns faktiskt några negativa utfall av detta, många som utsatts när vi tidigare prövat värdgraviditet. Men maktstrukturerna i samhället gör att de faller bort. Istället borde vi inte tillåta värdgraviditet på grund av de som farit illa av det, även om de är få.

”Alla kvinnor har inte fitta och alla män har ej kukar”
Upplägget är annorlunda och ger ungdomsförbunden möjlighet att uttrycka sig mer konkret i specifika frågor. Hedda Tingskog för Unga feminister lägger under seminariet fram förbundets förslag på att ersätta äkenskapsbalken och sambolagen med en samlevnadsbalk. Hon får också applåder när hon inte håller med om utgångspunkten i debatten, ”Alla kvinnor har inte fitta och alla män har inte kukar”.

När subventionerade preventivmedel diskuteras säger Stina Wernersson för CUF att ingenting är gratis, dyrare preventivmedel ska kosta mer då de är mer avancerade. Hon tycker också att vi ska arbeta mot lagar byggda av moral och löstyckande från politiker.

”Sverige har ett stort ansvar”
På frågan om Sverige ska finansiera abort för utländska kvinnor som inte har de rättigheterna i sitt land svarar Linda Nordlund att det skulle vara betydelsefullt för kvinnor från exempelvis rumänien, papperslösa och de som har enormt dåligt med pengar. I övrigt borde Sverige också vara SRHR-aktivister i världen. Framförallt kvinnor i flyktingläger behöver hjälp och där har vi en enormt viktig uppgift.

Tjuvnyp
Under debatten hettar det till mellan Ellinor Eriksson och Rasmus Törnblom, han säger att ”Det har kanske varit en lång vecka men jag blir riktigt förbannad på SSU. Vad gör ni själv med dessa frågorna? Att de inte kan hålla sig från att alltid ge mig ett tjuvnyp. Det är en ungdomsförbundsdebatt och det är bra att vi inte står här och kastar paj på varandra.”

”Samvetsfrihet är ett försök att rucka på aborträtt”
Men den största frågan är ändå den om samvetsfrihet.Edvin Bernhardssson inleder med att säga ”Som en snickare ska kunna välja bort att jobba med betong ska ska barnmorskor och sjuksköterskor kunna avstå från att utföra uppgifter som går emot deras kall. Det är upp till var och en och ens övertygelse.”

Hanna Lidström svarar att detta inte är en arbetsfråga för de som jobbar inom vården: ”Vi i resten av samhället har i uppgift att vrida tillbaka och göra motstånd mot förslag om samvetsfrihet. Detta är ingenting annat än ett försök att rucka på aborträtten.”
Linda Nordlund berättar om sina egna personliga upplevelser från när hon själv skulle göra en abort vid 22-års ålder. ”Min kontakt inom vården sa att jag undermedvetet ville bli med barn, därför hade jag tillåtit mig att bli gravid. Det var den värsta perioden i mitt liv, jag var helt nedbruten.” Hon möts av rungande applåder från publiken.

RFSU kräver bättre sexualpolitik
Upplägget är nytt, underhållande och lärorikt. Att erbjuda ungdomsförbunden en plattform för att uttrycka sin sexualpolitik är ett smart sätt att belysa de frågor RFSU själva driver. Mot slutet uppmanar RFSU ungdomsförbunden att ta med sig dessa frågor och den politik de nu har uttryckt för att jobba för en bättre sexualpolitik.