Makthavaröl om hur medier påverkar valet

På vilket sätt påverkar medierna valutgången? Vilka partier gynnas eller missgynnas av medierna under valrörelserna? Har partidemokratin ersätts av en ”mediekrati”; ett politiskt system som påverkas och anpassas av mediernas sätt att arbeta och tänka?

Om detta har statsvetarna Kent Asp och Johannes Bjerling vid Göteborgs universitet skrivit i den nya boken Mediekratin – mediernas makt i svenska val. Slutsatserna grundar sig på studier av svenska valrörelser från 1950-talet och framåt.

På torsdag den 11 september gästar Asp och Bjerling Makthavaröl för att prata om sin bok och hur de nära förstående valen påverkas av den medialt anpassade logiken i politiken – och hur politiken beskrivs i medierna. De frågas ut av Johanna Almlund, koordinator för Makthavaröl Göteborg.

Observera att träffen sker på Palace Göteborg (Salongen, Södra Hamngatan 2). Varmt välkomna att beställa mat och dryck från kl. 18.30. Samtalet inleds kl. 19 och håller på c:a en timme. Efteråt är man självklart välkommen att stanna kvar och prata med gamla och nya bekanta. Som vanligt får man gärna föranmäla sig via Facebook.