Kompetensutveckling nyckeln till ökad hbtq-kompetens i skolan

Unga hbtq-personer har en lägre självkänsla, känner större otrygghet och har lägre tillit till andra människor än unga personer i allmänhet visar en undersökning som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor genomfört. Hur man skapar en jämlik skolvardag var temat för ett seminarium som Lärarförbundet Stockholm genomförde i Pride House under torsdagen.

I panelen fanns representanter från såväl lärarprofessionen som politiker och elevrepresentanter. Det fanns en samsyn kring att även om det finns goda exempel så behöver lägstanivån höjas och hbtq-perspektiven behöver genomsyra skolans styrdokument och praktiska arbete i en högre utsträckning.

Anna Sundberg som arbetar som grundskollärare i Stocholm stad vittnade om att hbtq-perspektivet ofta saknas i det dagliga arbetet på skolorna. Hon menade att dels behöver frågorna förtydligas i de styrdokument som finns, dels behöver lärare och andra medarbetare i skolan få tiden och arbetsmiljö för att kunna fokusera på frågorna.

Tomas Selin, ordförande för Lärarförbundet Student, tryckte på att lärarutbildningen måste bli bättre på att belysa grunderna kring normkritiskt tänkande men att det också behöver kompletteras med en kontinuerlig kompetensutveckling i arbetslivet. Kunskap finns ofta att tillgå men lärarna behöver kunna avsätta tid för att ta del av den.

Mattias Hallberg från Sveriges Elevkårer berättade hur de arbetar utifrån två strategier: dels genom att se dessa frågor som rena arbetsmiljöfrågor och driva på för att de regler som redan finns efterföljs, dels genom att främja andra initiativ såsom social samvaro, trygghet och mötesplatser på skolorna. Han menade också att det finns goda möjligheter för lärarprofessionen att ta större ansvar och att ett normkritiskt perspektiv som lyfter bland annat hbtq-frågor kan kan användas i undervisningen inom i princip alla skolämnen.

Stockholm Stads skolborgarråd, Lotta Edholm (fp), lyfte fram att situationen ser väldigt olika ut i olika skolor i kommunen och även om många av de formella dokumenten finns på plats och har fokus på hbtq-frågor så behöver genomförandet och efterlevnaden följas upp på ett bättre sätt. Hon menade att det är viktigt att mäta för att kunna jämföra och förbättra sig inom olika områden. Hon öppnade också för möjligheten att lägga till frågor som belyser hbtq-perspektivet i de brukarundersökningar som Stockholm Stad genomför.

Per Olsson (mp) lyfte fram att hbtq-arbetet måste ingå som en del i det systematiska utvecklingsarbetet på varje skola och verkligen betona att det är är något man kan välja bort. Han menar att vi måste nå en situation när vuxna i skolan klarar av att säga ifrån när en kränkning sker och och kompetensen att bemöta den typen av situationer.