Kommunernas hbtq-arbete hänger på eldsjälar

 

Pride kommuner

När RFSL under tisdagen presenterade delar av sin kommunundersökning framgick det att hbtq-frågorna fortfarande är eftersatta i landets kommuner. Trots att man ser tydliga förbättringar mot 2006, när den senaste undersökningen genomfördes, går arbetet alldeles för långsamt och är i stor utsträckning beroende av att lokala eldsjälar driver det framåt.

Undersökningen visar bland annat att andelen kommuner som har styrdokument eller policydokument där sexuell läggning uttryckligen nämns i arbetet med att motverka diskriminering och annan kränkande behandling inom kommunens verksamhet har ökat från 34,1 procent (2006) till 84,5 procent (2014).

2006 hade 12,1 procent av kommunerna tagit initiativ till satsningar som syftar till att förbättra bemötandet av och service till invånare som är hbtq-personer. 2014 var denna siffra 40,5 procent.

I samband med presentationen av enkätresultaten fick seminariedeltagarna även ta del av konkreta exempel på hur några av landets 290 kommuner arbetar med hbtq-frågorna.

Mats Nordström (FP), kommunpolitiker från Täby berättade bland annat om hur man hbt-certifierat de kommunala fritidsgårdarna och hissar regnbågsflaggan vid kommunhuset.

I Lund beskrev Petter Forkstam (MP) hur man hade startat ett hbtq-politiskt nätverk för att samla eldsjälar från olika partier och på så
vis sprida engagemang och kunskap.

Helene Hellmark Knutsson (S) som fick representera både Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting konstaterade att problemet inte är att det inte finns dokument, för det finns det oftast, utan att vi måste hitta nycklar till att genomföra saker konkret och få in dem i vår vanliga struktur.

Den färdiga kommunundersökningen kommer att lanseras 31 augusti 2014.