En disco-politisk offensiv för jobben

Källa: alliansen.se

Källa: alliansen.se

Enligt klassiskt svenskt mönster var det en typ av partikonvent, eller snarare koalitionskonvent som kanske hade ansatsen i den mer svulstiga amerikanska stilen men som mer blev någon typ av halvkul seminarieövning i en kommunaltrist konferenslokal i tegel och vitt. Men visst livades stämningen upp en aning, det blev ju disco! Det klappades i händerna nästan lika entusiastiskt som hos Livets ord och det jublades nästan lika mycket som på en popkonsert. Frågan är: räddar den frikyrkopoppiga stämningen regeringen?

Den satsning Allianspartierna presenterade idag pekade ut tre grupper som ska få bättre hjälp att komma ut på arbetsmarknaden; unga, invandrare och människor med funktionsnedsättning. Visionen, 5 miljoner människor i arbete inom sex år. En av de problem regeringspartierna vill ta tag i är att människor med utländsk akademisk examen ska kunna få sina betyg översatta och tolkade efter det svenska betygssystemet. Idag är detta en omständlig och svår process som orsakar att många med akademisk examen inte kan få de jobb de är kvalificerade för. Med de riktade insatser som regeringen föreslår skulle Sverige 2020 ha en sysselsättningsgrad på 82 procent.

Visionen som idag presenterades av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet är beroende av att en rad reformer genomförs och att svensk ekonomi förblir god. Självklart är det här alltså vallöften och inget annat. Undertonen är given, för att förverkliga visionen behövs även fortsatt en alliansregering. Samtidigt verkar det uppenbart att det visionens förslag inte är ogörliga på något sätt. Kostnaderna är enligt regeringspartiernas beräkning 60 miljoner kronor.

Frågan är om Reinfeldt, Björklund, Hägglund och Lööf kommer få chansen att genomföra vad de idag presenterat. Det förutsätter ett fortsatt förtroende från väljarna. De senaste månaderna har gjort allt mer tydligt att ett sådant förnyat förtroende ingalunda är någon självklarhet. Det har gått svajigt, framförallt för Centerpartiet och Kristdemokraterna. Som en hiss åker (C) och (KD) under och ovanför fyraprocentsspärren. Vilken slutsats man kan dra av resultatet i valet till Europaparlamentet är oklart men det kommer krävas ett gediget arbete av Alliansen för att ”vända atlantångaren” som Björklund hade sagt. I en kommentar till Sveriges Television säger statsvetaren vid Göteborgs Universitet, Jonas Hinnfors, att han tror att det blir svårt för Alliansen att springa om oppositionspartierna innan valet.
– Det är väldigt svårt för Alliansen att bli största block. Man kan komma med satsningar nu, men det blir svårt att hämta hem, säger han till SVT.