Årets motionsflöde: Sverigedemokraterna

Internetförbud för grova brottslingar, förbud mot religiösa och politiska symboler på polisuniformer och slopande av sfi-bonusen. Det är några av de förslag som sverigedemokratiska riksdagsledamöter lämnat in under den allmänna motionstiden som avslutades förra veckan.

[[Kent Ekeroth]], som är en av partiets flitigaste motionärer, vill bland annat ta bort preskriptionstiden för grova brott, ge polisen möjlighet att använda kräksirap för att säkra bevisning vid narkotikabrottslighet, samt göra det obligatoriskt för personer som döms till fängelse att själva vara betalningsskyldiga för den eventuella tolkhjälp som använts under rättegången.

Inom utbildningsområdet föreslår [[Richard Jomshof]] och [[Carina Herrstedt]] att kommuner ska kunna lägga in ett vete mot friskoleetableringar. I en annan motion föreslår Jomshof tillsammans med [[Margareta Larsson]] att förskoleklassen ska bli obligatorisk och grundskolan därmed tioårig.

[[Mattias Karlsson]] och Richard Jomshof fokuserar i två motioner på språk. Dels vill de utreda vilka konkreta förslag som bäst kan förbättra den nordiska språkförståelsen, dels vill de avskaffa den obligatoriska modersmålsundervisningen eftersom den inte främjar assimilationen till det svenska samhället.

Carina Herrstedt vill för andra året i rad förbjuda kemikaliegruppen parabener i produkter som är avsedda för småbarn tills man säkert kunnat konstatera att kemikalierna inte skadar barns hälsa. [[Björn Söder]] och [[Erik Almqvist]] lyfter fram vikten av att riksdagsledamöterna bör sitta partivis i plenisalen istället för, som i dag, valkretsvis. [[David Lång]] anser att Sveriges statschef, alltså kungen, ska överta de uppgifter som i nuläget utförs av talmannen i samband med att en ny statsminister ska utses.

Kommentera