Årets motionsflöde: Moderaterna

Sänkt rösträttsålder, solidariskt straffansvar i statliga bolag och fri disponering av dagarna i föräldraförsäkringen. Det är några av de förslag som moderata riksdagsledamöter lämnat in under den allmänna motionstiden som avslutades förra veckan.

Bland de lite mer smala ämnena kan man hitta [[Anders Hansson|Anders Hanssons]] motion om att öka statens engagemang för att Lunds universitets historiska museum ska arbeta med att omhänderta arkeologiska fynd, [[Elisabeth Björnsdotter Rahm|Elisabeth Björnsdotter Rahms]] förslag om att inrätta ett nationellt skogsmuseum i Lycksele samt [[Mats Johansson|Mats Johanssons]] motion om att en Raoul Wallenberg-staty bör uppföras i riksdagen.

[[Henrik Ripa]] fortsätter att ta ställning mot tobak genom att såväl föreslå högre skatter på cigaretter och rökfri arbetstid på statliga verksamheter, som skärpt straff för cigarettsmuggling.

[[Thomas Finnborg]] kallar i en motion danstillståndet för ”byråkratisk dinosaurie” och menar att det genast borde avskaffas eftersom det är mer ”skrattretande än praktiskt”. [[Olof Lavesson]] håller i en egen motion på samma tema med om detta.

Precis som tidigare år förespråkar [[Maria Abrahamsson]] att rättegångar borde TV-sändas och [[Henrik von Sydow]] vill, liksom många moderater velat både nu och tidigare, minska antalet ledamöter i Sveriges riskdag.

[[Finn Bengtsson]] slår ett slag för att motverka jantelagsmentalitet genom att föreslå en översyn av arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningarna för att på så vis kunna underlätta för ansvariga myndigheter att ingripa mer aktivt.

[[Jonas Jacobsson Gjörtler]] vill synliggöra momsens nivå genom att säkerställa att priser både med och utan moms framgår i konsumenternas prisinformation.

Kommentera