Årets motionsflöde: Folkpartiet

Skärpt lagstiftning mot illegala gatuspel, lika moms på e-böcker som på pappersböcker och möjlighet till föräldraledighet från politiska uppdrag. Det är några av de förslag som folkpartistiska riksdagsledamöter lämnat in under den allmänna motionstiden som avslutades förra veckan.

Folkpartiets rättspolitiske talesperson [[Johan Pehrson]] tycker att Sverige bör gå samma väg som Finland och Nya Zeeland och sätta upp en bortre tidsgräns tills när Sverige bör ha fasat ut tobaksbruket. Kanske hänger detta ihop med [[Anita Brodén|Anita Brodéns]] och [[Christer Winbäck|Christer Winbäcks]] önskan om att lyfta folkhälsoperspektivet i alkoholfrågan ytterligare, bland annat genom sänkta införselkvoter och höjd alkoholskatt? Brodén belyser i en annan motion faror och möjliga lösningar kring den självmordshets som finns på internet.

På temat sjukvård föreslår [[Stefan Käll]] att ridterapi ska bli en allmän förmån inom högkostnadsskyddet. Anita Brodén, [[Gunnar Andrén]], [[Ulf Nilsson]] och [[Lars Tysklind vill]] utöka den palliativa vården. Christer Winbäck vill att ambulansflyget ska bli ett nationellt ansvar.

För att öka jämställdheten i Sverige vill [[Eva Flyborg]], [[Tina Acketoft]] och [[Barbro Westerholm]] inrätta ett nationellt jämställdhetsindex. [[Emma Carlsson Löfdahl]] vill utöka sanktionsmöjligheterna när någon förälder försvårar den andra förälderns umgänge med de gemensamma barnen.

Ett internationellt fokus återfinns bland annat i Anita Brodéns motioner om att dels ta större hänsyn i asylprocessen till kristna irakiers utsatta situation, dels att Sverige ännu tydligare ska verka för att den fängslade journalisten [[Dawit Isaak]] ska friges. [[Mathias Sundin]] vill även att Sverige ska verka för ett upprättande av ett demokratiskt komplement till FN.

På temat motioner som berör väldigt specifika geografiska platser hittar vi bland annat följande: Eva Flyborg vill att Sverige ska verka för att få arrangera en världsutställning i Göteborg, Johan Pehrson anser att Sverige nationellt bör ta ett större ansvar för fortsatta undersökningar och sanering av föroreningar i Kvarntorpsområdet i Kumla och Ulf Nilssons, [[Allan Widman|Allan Widmans]], [[Jan Ertsborn|Jan Ertsborns]] och Tina Acketofts förslag om att stöjda utvecklingen av ett arkeologiskt centrum i Uppåkra.

Kommentera