Årets motionsflöde: Centerpartiet

Utveckla Dalhalla, läs engelska redan i förskolan och gör Norden till en kärnvapenfri zon. Det är några av de förslag som centerpartistiska riksdagsledamöter lämnat in under den allmänna motionstiden som avslutades förra veckan.

[[Johan Linander]] står bakom fem av centerpartisternas totalt 15 fristående motioner. Bland annat driver han linjen att Skånes fyra riksdagsvalkretsar ska slås ihop till en och att det svenska karensdagssystemet bör ses över.

[[Annika Qarlsson]] vill göra det möjligt för de svenska sparbankerna att ta in externt kapital och [[Åsa Torstensson]] vill utveckla kulturens Samverkansmodell genom att se över möjligheterna att avreglera avtalen så att större del av kulturpengarna går till aktiv kulturverksamhet istället för administration.

[[Karin Nilsson]] och [[Göran Lindell]] slår ett slag för behovet av att beakta trädesstödets utformning, för att tydligare främja aktivt brukande före passivt ägande i kommande programperiod av EU:s jordbruksstöd.

Kommentera