”Vi måste underlätta för människor att komma ut”

De politiska partierna är självklara deltagare under Pridefestivalen. Vi ställde några frågor till [[Jenny Edberg]] från Moderaternas HBT-nätverk Öppna Moderater om deras medverkan.

Vilka förväntningar har du på årets Pridefestival?

- Att vi som tidigare ska kunna skapa en mötesplats för HBT-personer från hela landet.

Vilken är den viktigaste HBT-frågan just nu?

- Jag tycker att det viktigaste uppdraget vi har är att underlätta för människor att komma ut. Bor man på landsorten kan det vara betydligt svårare än det kanske är om man bor i en storstadsregion så vi bör fokusera på att stötta de människor som lever på ett sätt som de inte vill att förändra detta.

Kommentera