Sveriges Elevkårer om stress och att klara gymnasiet

En stor del av grund- och gymnasieeleverna känner sig mycket stressade. Grundskoleelever är oroliga att deras betyg inte räcker för att komma in på en bra gymnasieskola och gymnasieelever är oroliga att inte få tillräckligt bra betyg till sin drömutbildning på högskolan. Sveriges Elevkårer jobbar för att hjälpa elever att påverka sin undervisning och sin vardag. Makthavare.se har träffat Sveriges Elevkårers vice ordförande Erik Kochbati.

Många elever känner sig väldigt stressade över sina betyg och skolan, tycker du att betygssystemet är ett bra antagningssystem?
- Jag tror att vi behöver titta på när det kommer till antagning inom skolan så behöver man skilja lite på grundskolan och gymnasieskolan. Det är betygen som avgör antagningen till gymnasieskolan. Men antagning till grundskolan ser lite annorlunda ut, där är det kötid om det finns för många sökande per plats och där är jag mer skeptisk till att det fungerar så bra.

Hur ska elever jobba och påverka sin undervisning så att den blir mindre stressig?
- När det kommer till stress i skolan så är det ett av de större problemen svenska skolan står inför. Jag tror att det finns många som har förstått problemets vidd men tyvärr görs allt för lite. Vi driver på för att det ska bli högre krav på elevhälsan där det inte ska vara så att man undrar när man kan träffa en skolsköterska eller en kurator.

Hur kan man som elev vara med och påverka?
- Som elev som vill vara med och påverka så tror jag att det finns två vägar att gå. Dels den individuella och då är det att prata med en elevrepresentant eller att prata med sin rektor om vilket stöd man behöver eller hur man kan göra undervisningen mer lustfylld. Dels har vi elever rätt att organisera oss och då kan vi påverka kollektivt med våra vänner eller klasskamrater.

Tror ni att många elever vill vara med och påverka sin undervisning?
- Ja, absolut. Jag tror att väldigt många vill vara med och påverka sin omgivning. Kanske att man inte vill förändra alla delar men överlag känner eller vill känna att man har makten att påverka de saker som påverkar en i vardagen. Däremot är stress ett stort problem och lite av en paradox och om du mår dåligt kan det också vara svårare att ta sig tiden att påverka.

Varför är ni i Almedalen?
- Vi är i Almedalen för att uppmärksamma att 1 av 4 som går ett nationellt program på gymnasiet inte tar en fullständig gymnasieexamen. Det betyder att på studentdagen så går alla ut med mössa på huvudet men det är bara 3 av 4 som har en gymnasieexamen. Det här är ett stort problem och de här siffrorna har sett mer eller mindre konstanta ut sedan 90-talet och det är alldeles för höga nivåer. Vi är här för att vi kräver att partierna sätter sig ned med varandra och kommer överens om en blocköverskridande lösning på det här problemet.

/Malin Engström, Ung Media