Var med i Almedalsboken!

Grattis Almedalen!

I samband Almedalens 50-årsjubileumeum kommer SIR vid Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med Region Gotland ge ut en antologi som ska släppas under årets Almedalsvecka.

Syftet är att dokumentera, men även analysera den veckan som vi älskar att både hylla och kritisera.

Det är öppet för vem som helst att delta! Skicka in ditt bidrag senast den 1 mars. Här finns mer information om det.