Hanna Lidström: Ta inte demokratin för givet

Äntligen är det dags för Almedalen och Miljöpartiets dag. Jag heter Hanna Lidström och är språkrör för Grön Ungdom.

Almedalen är ofta en kul vecka fylld med politiska diskussioner och där vi har möjligheten att lyfta viktiga frågor. Men hur öppet forum är Almedalen egentligen? Politikerveckan syfte är att politiken ska komma närmre medborgarna, men ändå är de flesta som är på plats i Visby personer som redan är insatta i politik och samhällsfrågor. Almedalen har inte lyckats med att bredda sina målgrupper, och faktiskt göra politiken tillgänglig för fler.

Vi som politiskt ungdomsförbund har en skyldighet att engagera fler unga att bli delaktiga i politiken. En tredjedel av Miljöpartiets medlemsbas består av Grön Ungdoms medlemmar, genom att gå ihop och organisera oss får vi makt. Vi måste alltid kämpa för att fortsätta välkomna in fler unga till det politiska deltagandet.

Den som har möjlighet att påverka sin situation manas att reflektera kring den. Folkmakten bygger ett samhälle som bättre förstår sig självt och lättare kan utvecklas. Demokrati är ett sätt att hantera att vi tycker olika. Därför blir det så viktigt att aldrig ta demokratin för givet. Framförallt inte i tider där extremistorganisationer, som Nordiska motståndsrörelsen getts tillstånd att delta under Almedalsveckan. En nazistiskt organisation som vill urholka den demokratiska ordningen.

Demokratin är en förutsättning för att alla människor ska vara lika mycket värda i ett samhälle.

Men lika värde är inte bara något som du föds med, utan något som politiken varje dag måste säkerställa.

Sverige har blivit ett hem för många nya människor, det är jag stolt över. Miljöpartiet har drivit igenom flertalet etableringsförslag, för att fler snabbare ska komma in i samhället. Etablering är en av vår tids viktigaste frågor, därför jag hoppas på Gustav Fridolin i kvällens partiledartal pratar om alla de nyanlända som har blivit eller vill bli en del av Sverige. Vi ska kämpa för allas rätt att vara en del av, och påverka, samhället.

För att alla ska kunna leva i trygghet från klimatförändringarna krävs det att politiken tar ansvar. Därför är jag stolt över att Miljöpartiet lyckats driva igenom flertalet historiska klimatreformer, som inte hade hänt utan oss. Att sätta klimatet på den politiska dagordningen kommer alltid vara en av de viktigaste politiska frågorna för oss, därför ser jag det som en självklarhet att Gustav Fridolins tal ikväll kommer präglas av klimatfrågan: av såväl våra visioner som de klimatpolitiska framgångarna vi redan nu skapat.

Den gröna rörelsen bygger en hållbart värld. Där vi säkerställer alla människors lika rätt och arbetar globala solidaritet. Det gör mig till en stolt miljöpartist.

Välkommen till Miljöpartiets dag under Almedalen.