Torsdag, 6 juli

Frukost

Behöver energimarknaden nya styrmedel?

Förändrad Försvarsmakt – hur utvecklas relationen till unga?

Rakt på sak med Kristdemokraterna

Funktionsnedsättning, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter

Bygga med naturen som coach

Fakta och funderingar om löneskillnaden mellan kvinnor och män

Rätten till informationen

Hållbar upphandling och hållbara inköp – vems ansvar? I vems intresse?

Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik

Hur kan företag bli klimatneutrala – på riktigt?

Säkerhet och trygghet – sammanfattning av gårdagen

Sverige för välfärd och tillväxt, men fungerar de ihop?

Morgon med nyheter och analys

Så fick Sverige världens bästa munhälsa

600 miljarder i offentliga affärer – vilken klimatpåverkan har Sveriges offentliga inköp?

Analogt och digitalt 2030 – var går gränsen?

Förpackningen – ett nödvändigt ont?

Kan individuella medvetna val förändra samhället? Hur har DU tänkt hittills i dina val?

Bemötande vid psykisk ohälsa – Det gäller att hitta bromsen och fånga signalerna

Sverige och FN:s fredsbyggande arbete

Industrins kompetensförsörjning 2030 – en framtidsspaning

Robotar – oberoende rådgivare eller automatiserad säljkår?

Vem hjälper mig när jag inte orkar? Om att vara närstående till någon som har en ätstörning

Framtidens kapitalmarknad – innovation, teknik och hållbar tillväxt som skapar jobb

Hur kan bank- och finanssektorn verka innanför planetens gränser?

Hur kan sociala innovationer motverka utanförskap och segregation?

Hur kan medvetna val hjälpa till att aktivt påverka och styra en förändringsprocess?

Återvinningsbara förpackningar i cirkulär ekonomi?

Agenda 2030 – varför vänta? Vi har redan många lösningar. Why wait? Let’s co-create sustainability

Nya läkemedel – en dyr eller kostnadseffektiv väg till ökad hälsa?

Ställ rätt krav – från lägsta pris till samhällsnytta

Integration och kristnas utsatthet i Sverige

Integration genom gratis läxhjälp?

Den politiska kulturen i Sverige och Finland – vad skiljer oss åt och vad förenar oss?

E-handelskunden finns i Jokkmokk – postservicens betydelse för livet på landsbygden

Primärvårdens ansvar och möjligheter i arbetet med minskad sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa

Vad händer när patienten tar kommandot?

Vägen framåt för arbetsrättsliga villkor – inte utan krokar och fallgropar

Lunch

Klimatarbetet från Arktis till Almedalen

Hur speglas pensionärer i media och reklam?

Det ensamma barnet – möten i det svenska samhället

Prostatacancer – dags för allmän screening?

Mind the gap – how to obtain audience trust in a shifting media landscape

Agenda 2030 – genomförbart eller en utopi?

Hur bemöter etablerade partier högerpopulismen i Norden?

Agenda 2030 – många lösningar finns, men kräver mer samverkan. How do we solve Goal 17, Partnership?

Framtidens konsumtionsmönster 2025 – hur kommer ekosystemet för framtidens handel att se ut?

Kultur under kris och konflikt – flykt, lindring eller kraft?

Miljöarbete tillsammans – dåtid, nutid och framtid

Snabbspår till yrkeslegitimation för asylsökande. Hur får vi det att gå som på räls?

Att riva murar och öppna dörrar – hur ger vi näringsliv och akademi ökad access till varandra?

Är e-sport vägen att få unga engagerade i demokratin?

David med Goliat – samarbeten som skapar lönsamhet i en cirkulär ekonomi

Vägen mot en nationell cykelpolitik – hur kan vi snabbt bygga en säker cykelinfrastruktur?

Den perfekta människan? Inte längre science fiction

Att undervisa och forska om våldsbejakande extremism

Genom vilka vårdkedjor avlastar vi sjukhusen på mest effektiva sätt?

Bygga med naturen som coach

Lyckad eller misslyckad integration – vad styr våra åsikter och uppfattningar?

Ger skolan kunskap, värden och bildning?

Hur kan europeiska pelaren för sociala rättigheter öka jämlikheten mellan och inom EU-länderna?

Vilka blir årets viktigaste frågor i vårddebatten?

Barn som utsätts för sexuella övergrepp på förskolan – går det att vara förberedd?

ID-kapningar – vad behövs för att motverka Sveriges snabbast växande brott?

Trendens – arbeta integrerat och strategiskt med inköp eller förlora dina bästa medarbetare

En skola för Norden eller hur fostra nya nordister?

Agenda 2030 – Can Bio-economy, Circularity, Digitalization and Peas solve Climate and other Goals?

Solenergi i Sverige – absolut! Eller? Om solens roll i omställningen

Save the oceans quickly – but how?

Framtidens pensioner avgörs nu – vems är ansvaret?

Hur bidrar handeln bäst till Agenda 2030-målen?

Hur bryter vi stigmat kring psykisk ohälsa?

Kan komplex simuleringsträning öka patientsäkerheten?

Sju röster för skolrevolution – vi pratar inte, vi gör plats för de unga

Framtidens mat – vad kan hålla oss inom planetens gränser?

Vilken typ av biodrivmedel kommer vi att se i framtiden?

Hur ska vi renovera våra miljonprogramsområden på ett hållbart sätt?

Författarduell: Hur ser en svensk arbetsplats ut år 2030?

På sista raden lönsamt – kreativa diskussioner om nya mått på lönsamhet och framtida affärsmodeller

Tillit till välfärden – När målet är samverkan kring jämlika livsvillkor och minskade hälsoklyftor

De senaste opinionssiffrorna om Kristdemokraterna

Utvecklingen i Mellanöstern och konsekvenser för Sverige

Hur vill vi att sex- och samlevnadsundervisningen ska se ut?

Hur vi når höjda mål med bättre och mer återvinningsbara förpackningar?

Livskarriäristens kravlista i arbetslivet

Var gömmer sig framtidens hållbara drivmedel?

Agenda 2030 – Leave no one behind. Can we use our collective brainpower to create societies for all?

Hur får vi fler att gå klart skolan och minska utanförskapet?

Svenska hjältar

Ät för hälsan

Vem är intresserad av att ha en vanlig människa som bankkund?

Kommun, civilsamhälle, bostäder och konst – omöjlig kombo eller kraftfull potential?

50 år efter Sexdagarskriget – om splittrande minneskulturer

Ensam är inte stark. Att bygga en stabil regional forskningsarena när staten ändrar riktning

Matsäkerhet i Sverige och Mellanöstern – jordbruksproduktion och importberoende i en oviss framtid

Ensam är inte stark. Att bygga en stabil regional forskningsarena när staten ändrar riktning

Livet mellan bostadshusen då? Gestaltning, värden och ansvar för livsmiljön

Barnombud för barns bästa i samband med vårdnadstvist

Så överlever du sjukdomen som dödar 8 000 varje år i Sverige

Behövs verkligen moderatorer i Almedalen?

Mer återvinningsbara plastförpackningar

Trendspaning av moderatorer – aktuella ämnen samt hur har vi som moderatorer bäst kunnat bidra?

Bortom populism och Fake news – hur ska folkrörelsekampanjer vinna slaget om väljarna?

Behövs kollektivtrafiken i framtiden?

Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?

How do we build partnerships for addressing sustainability through education?

Middag

Från flyktingkris till möjligheter

Så kan vi minska risken för ofrivillig barnlöshet

Agenda 2030 – Vi kan nå långt till 2022. Halfway to 2030. Why wait?

Tvångsarbete och människohandel ökar i Sverige, hur kan vi stoppa detta?

Är social hållbarhet möjlig i byggbranschen?

Världen utanför Almedalen

Fakta eller fejk – är påstående sanna bara för att någon säger det?

Behövs lokala banker med samhällsengagemang?

Passion, pengar eller fåfänga – vad styr företagens konstsatsningar?

Vi pratar med dem och inte om dem – unga vuxna från miljonprogrammen

Agenda 2030 – Why wait? 2022 – Sustainability Halfway

Så löser vi bostadskrisen – med fokus på unga

Ungdomsduellen – ungdomsförbunden i debatt

Försnack med Kristdemokraterna – om partiet, politiken och framtiden

Gör miljömärkt fisk skillnad för livet i haven?

Samtal inför Kristdemokraternas ledares tal och analys efter talet

Varför är Malmö världsbäst på dataspel just nu?