Tisdag, 4 juli

Frukost

Är den duktiga flickan fri eller ofri?

Sexuellt våld mot kvinnor i krig och fredstid – en global fråga

Hur ser framtidens växtbaserade mat ut?

Society Hack Bioekonomi – hur blir vi fossilfria på matbordet?

Allt du velat veta men aldrig vågat fråga om lungcancer

Pop-up science shop – en metod för tvärsektoriell samverkan

Hur mäter vi värdet av bostadssocialt arbete?

Sverige skriker efter ingenjörer – vad kan högskolan göra?

Fastigheterna läcker energi – varför agerar inte fler?

Vård i förändring med digitalisering som drivkraft

How a U.S. procurement model is opening doors for Sweden’s immigrant-owned companies

Vatten i Agenda 2030 – hur når vi målen?

Fritt fall utan fallskärm – om trygghet för entreprenörer

Är det rätt att vissa får pengar utan att jobba?

Hur ser framtidens städer och drömboenden ut?

Generositet kan aldrig vara något fult – men fel? Om tiggeri och människosyn

Möten 2030 – hur skapas rum för smarta möten i en relationsintensiv framtid?

Fackförbundet vaknar – hur påverkar ett mediedrev den granskade?

Vad säger unga makthavare om köttkonsumtion, djurförsök, pälsfarmning och andra djurfrågor?

Megatrenderna som utmanar välfärden

The Role of Religion in Conflict and Peace Building. Cyprus – a Story of Hope

Hur kan digitala lösningar ge mer infrastruktur för pengarna?

Nyanlända – hur gör vi jobbsökare till jobbskapare?

Lönsam HR – en fråga för individen, företaget och samhället

Hur ska sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda ungdomar minska från 70% till 35%?

Bioenergin tar ansvar för hållbar effektbalans

Varför ska alla plötsligt ”labba”? Om framväxten av labbmiljöer för samhällsutveckling

Hur kan vi accelerera Sveriges innovationstakt?

Klimatforskningen från Arktis till Almedalen

Kompetensförsörjning och infrastruktur i en växande och attraktiv region

Föräldraförsäkringen – stöd eller hinder för ett jämställt arbetsliv?

Spelbaserat lärande i skola och behandling

Bygga med naturen som coach

Peace in the Baltic Sea Region – How can we prevent war in our time?

Morgontankar – nya perspektiv på tidlösa frågor

Hur kan sjukvården bli bättre på att rekrytera medarbetare?

Kompetensbrist i offentlig sektor skapar risk för en underminerad välfärd

Hur kan civilsamhället samverka i forskning och innovation?

Har kvalité ett pris? Hur kan högskolan styras för att sätta lärandet i centrum?

Hur maximeras framtidens möjligheter genom att se nuet och framtiden genom nya perspektiv?

Undernäring – en dold epidemi i vård och omsorg

Huvudnycklar vid integration – kunskapen som gör skillnad

Morgon med nyheter och analys

Vad krävs av den svenska klimatpolitiken för att nå Parismålen?

Världsledande på e-hälsa till 2025 – hur gör vi det möjligt?

Ideell och digital – hur kan ideella organisationer bättre utnyttja digitaliseringen?

Härifrån till framtiden – skattepolitik för en ny tid

Snabbspår in i arbetslivet?

Sparmarknaden 2030 – elefantkyrkogård eller en levande marknad?

Folket och försvaret – så utvecklas en återuppväckt plikt

Nollvisionen, kunden som investerar, miljön och export på sjö

Are universities making the world worse? Education and research in an age of climate change

Hela Sverige får paket med posten – e-handel, kundbeteenden och politik

Hur ger vi näring åt en ny generation hållbarhetsoptimister?

Hur säkerställer vi bra dricksvatten i hela Sverige?

Vart tar samhället vägen i den digitaliserade världen?

Bussbana – ett verktyg i stadsutvecklingen

Vad händer när hälften av alla jobb är automatiserade?

Ingen tid för fakta – när känslor och åsikter jämställs med forskning och vetenskap

Grab art by the (beep) – framtidens kulturpolitik?

Nollvisionen, tekniken, miljön och export på sjö

Svenska värderingar – hur påverkar våra värderingar upplevelsen av verkligheten?

Hur kan kommuner bli mer hållbara?

Hur stärker vi lärarnas möjligheter till professionell utveckling?

Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik

Framtidens utmaningar kring barn och ungas hälsa

Säkerhet och trygghet – sammanfattning av gårdagen

Norge – Sveriges viktigaste handelspartner

Belysningsutmaningen – nya möjligheter för belysning

Hur nyheter ger en felaktig bild av förorten

Kan en hälsosam livsstil förebygga klimatförändringar?

Resan mot ett hållbart livsmedelssystem

Innovation and Stakeholder engagement – money with meaning

Rakt på sak med Centerpartiet

Ring klocka ring! Vad ger det med en lokal börs på en global marknad?

Stärkt digital kompetens – och likvärdig skola

Måste nyanlända få skitbetyg?

Kollektivavtalad tjänstepension – en trygg hamn på ett stormigt pensionshav?

Elektrifiering av kollektivtrafiken

Bygga med naturen som coach

Standardiserade vårdförlopp – så in i Norden bra

Havets miljö och dess förändring – har vi kunskapen att förvalta havet på ett hållbart sätt?

Nollvisionen, rederiet som investerar, miljön och export på sjö

Vem är företagare i affären framtiden?

Lagstiftning eller etisk kod – vad får företag att betala snabbare?

Sista (för)slaget inför en ny spelmarknad

Energilagring i vätgas – lagring av förnybara energikällor för elproduktion med bränsleceller

Hur ska svenska skolan anpassa sin verksamhet till den digitala utvecklingen i samhället?

Välfärden och pengarna – om olika kronor

Hur populistisk vill vi att den kommande valrörelsen ska bli?

Hur är läget hos Sveriges tillväxtbolag?

Det visar tre månader av medicinsk åldersbedömning

Fem framgångsfaktorer för ett gynnsamt nyföretagarklimat i kommunerna

7 sätt att minska ungas utanförskap

Vem blir vinnare på morgondagens spelmarknad?

Fossiloberoende 2030 – idag drivs lastbilar till 97% på diesel – klarar vi målet?

Journalister och kommunikatörer – vem behöver vem?

Robot hjälper långtidssjuka barn och unga att delta i sin egen vardag

Asyl – hur fungerar det?

Framtidens läkemedel skapar möjligheter för både patient och BNP

Lunch

Tänka långsiktigt i en kortsiktig värld – vad ställer det för krav?

Vems ansvar är det att prata vikt med våra barn?

Avfallspolitiken nu och i framtiden

Från värdebaserad vård till innovation på 52 timmar

Familjecentralen – en arena i arbetet för en jämlik hälsa

Nollvisionen, samhällsnytta, miljön och export på sjö

Internationellt perspektiv på fattigdom och funktionshinder

Ny forskning kring riskförebyggande åtgärder kan bidra till att säkerhetsvisioner uppnås i trafiken

Nationell Diagnostisk strategi för att rätt patient ska få rätt cancerbehandling

Vem håller i ratten i framtidens cancervård?

Fordonsindustrin och världshandelns utmaningar

Hållbar energi för den hållbara staden

Noll till 2030 – vad krävs för att företagen ska springa ännu snabbare?

Stigande havsnivåer – ska mark och bebyggelse skyddas eller överges?

Effektiv vård – hur blir vården bättre på riktigt?

Rätt rekrytering – vem kan hjälpa offentlig sektor?

Mikrolån – så startas fler nya företag

Samverkan i vården – förutsättningar och förbättringsarbete

Innovativa lösningar för framtidens infrastruktur – hur gör vi?

Svensk vapenexport till diktaturer – om kryphål i lagen och att hålla vad man lovar

Är välfärden designad för att misslyckas? Nivåstrukturering, vårdbaserade värden och projekt

Etik – viktigt på riktigt?

Patientdelaktighet för bättre innovationer – kan Sverige leda vägen?

Alla vill ha svenska råvaror – men vem ska producera dem?

Lika lön möjligt för unga svenskar år 2029 tack vare digitaliseringen

Vägen till en säker läkemedelsbehandling – är vi redo för kraftsamlingen?

Arlandakommunen som epicentrum i den nya hållbara superregionen

Chefen som samhällsbärare?

Så drivs hållbarhetsfrågorna gemensamt från styrelserummet

På vilket sätt blir barn och unga medvetna mediekonsumenter?

Digitala ekosystem utmanar en traditionell byggbransch i en cirkulär ekonomi

Den uppkopplade konsumenten – risk eller möjlighet?

Från Tranås till Trieste – så får vi fler att studera och praktisera i Europa

Framtiden är elektrisk – men hur tankar vi bilen?

Hur kan obligatorisk undervisning om våld mot barn implementeras i högre utbildning?

En hållbar svensk livsmedelsstrategi – politikernas ansvar eller marknadens?

Hur möjliggörs framtidens hållbara transporter?

Starkare innovationsklimat för life science – hur gör vi?

Så kommer det uppkopplade samhället och ny teknik rädda liv och säkra våra hem i framtiden

Våra städer växer isär och allt fler känner sig exkluderade – hur kan vi skapa inkluderande städer?

Barnfetma – en tickande hälsobomb?

Varför ska vi lita på vetenskapen?

I en kultur som är besatt av framgång – hur kan vi ompröva misslyckandets och förnöjsamhetens värde?

Platsar du i offentlig sektor? Dags att bredda rekryteringen till myndigheter och kommuner

Hur framställs religion i offentligheten? Nidbild regel snarare än undantag?

Modern akutsjukvård – vem gör vad och hur vi skapar en säker och effektiv vård tillsammans?

USA’s new economic agenda – what will the effects be on growth, interest rates and trade?

Globalt ledarskap med fd Vice Generalsekreterare i FN

Finns det energibolag i framtiden? Hur ser de i så fall ut? Om inte, hur får vi då vår energi?

Luftfartsverket och en hållbarare flygtrafiktjänst

Mannen. Makten. Myten. Vad händer när kvinnorna tar över?

Hållbarhet och dess betydelse för utveckling och attraktionskraft

Går kompetenser till spillo? Hur förbättras möjligheterna till validering i högskolan?

Leda och arbeta i det digitala arbetslivet

Ny studie om hållbarhet och innovation – var ligger din verksamhet i den 6:e tillväxtsvågen

Varför ska vi vara på rätt kurs i statliga uppdraget?

Ska vi slå vad? Om riskerna för läggmatcher på en ny spelmarknad

Trähus – Sveriges nästa exportsuccé?

Aktivt liv kräver tillgängligt samhälle

Vad är jämlikhet och varför är det viktigt?

Varför hörs inte patientens röst i vårdens prioriteringar?

Bygga med naturen som coach

Hur blir återvinningen kemikaliesäker? Om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Varför är mer räls i Norrland bra för Stockholm?

Är det dags för kommunsammanslagning? Köping, Arboga och Kungsör fördjupar samverkan

It´s a Wrap – personerna, frågorna, politiken

Var bor Sveriges nya skogsägare?

Ny kemikalieskatt på elektronik – till vilken nytta?

Hur kan patienterna utveckla vården?

Kan man tävla i solkraft?

Hur blir den politiska bobyggarviljan till verkstad?

Nya affärer med biogasen – från regionalt till globalt

Varför begränsa sig till mänskliga rättigheter – bör även transhumana robotar inkluderas?

Klimatfrågan ger nya affärsmöjligheter

Varför gör vi inte som doktorn säger? Kan digitalisering underlätta livsstilsbyte?

Varför gör vi inte som doktorn säger? Kan digitalisering underlätta livsstilsbyte?

Sverige behöver en strategi för cirkulär ekonomi – varför går det så långsamt?

Hur förhindras svensk inblandning i ockupationen av Västsahara?

Mötets makt – hur får vi mer effekt av våra möten?

Är mer rörelse i skolan lösningen på dagens ökade barnfetma?

Kality – Det fria ordet under attack

Smartare beslut i vården med datadriven analys?

Bilar och styrmedel – hur ska transporter beskattas?

Chefens roll i en digital och automatiserad värld

Så tar vi primärvården in i framtiden

Hur bygger man en relation med kunden i det digitala samhället?

Är digitalisering receptet för en blödande cityhandel?

40 000 äldre lider av undernäring – hur stärker vi förutsättningarna för äldre att äta rätt?

Vårt ekonomiska läge – utmaningar och möjligheter i en politiskt orolig tid

Ljust, varmt och fossilfritt till 2040?

Svenska hjältar

Ska kvinnor och unga flickor styras av moralpoliser och hedersförtryck i vardagen?

Jakten på den optimala förpackningen

Vad gör vi med ökande läkemedelskostnader – finns det en medicin?

Flygplatsstaden – en motor för Sveriges tillväxt

Hemmasittare – hur behåller vi eleverna i skolan?

Kan 1 miljard människor nås av vård från Stockholm år 2035?

Kan smartare lantisar skapa mer tillväxt för Sverige?

Hur kan innovationspartnerskap ge bättre vård?

När vården väljer framtid – nya samarbeten och innovation

Öppen vetenskap inom medicin – möjligheter och fallgropar

Bygga med naturen som coach

Stress är vår tids största hälsohot – så kan vi lösa den svenska stresskrisen

Det danska badrumsfenomenet- varför är svenskarna inte lika giftfria?

Kan digital information ge stärkt egenmakt och delaktighet i samhället?

Vad ska konstnärlig grundforskning vara bra för?

Sverige – tillgängligt och utformat för alla?

Vad händer med företaget och den anställde i skiftet från människa till mjukvara?

Middag

Hur kan klimatpolitiken göras jämlik?

Hur länge räcker pensionen?

Smarta elnät – en viktig pusselbit på vägen mot omställningen

Klimathot, hållbara städer och bättre hälsa – vad är möjligt?

På jakt efter den lekfulla och djärva organisationen – hur skapa mer experimenterande i vardagen?

Vilken är den trånga sektorn för bostadsbyggandet?

Personlig assistans – skillnader i bedömning mellan Försäkringskassan och kommunerna

Revolutionera vårdsystemet – för framtida generationer och digitala miljöer

Vetenskap och fakta i politiken – beslutsfattande i post-sanningens tid

Vilka är socialtjänstens barn?

100 timmar räcker inte! Mer rörelse i skolan av unga för unga

När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna

Faktaresistens och filterbubblor – hur främjar vi det upplysta samtalet?

Att kombinera digitala vårdtjänster med traditionellt utbud av fysisk sjukvård – går det?

Har vi en hållbar kommunstruktur? Hur ekonomiskt sårbar är kommunsektorn?

Hur ökar vi jämställdheten i drivmedels- och fordonsbranschen?

Bygga med naturen som coach

Kan byggsektorn lösa bostadsutmaningen? Kompetens, konkurrens, energieffektivisering i samverkan

Riskfylld gubbröra – hotar kapitaldiskrimineringen Sveriges tillväxt?

En trendspaning – så ser arbetsmarknaden ut om 5 år för egenföretagare

Vilken frågeställning gör Sverige till framtidens vinnare – bäst i världen eller bäst för världen?

Registrering i all välmening – kundansvar eller kundskandal?

Bristen på bostäder hotar ungdomars framtid i Europa

Vägval – hållbara affärsmöjligheter för persontransporterna

440 000 tillgängliga bostäder till 2020 – så gör man

Hur bygger vi framtidens pensionsinformation?

Hur kan vi skapa större förståelse för barn och unga med psykisk ohälsa?

European core network corridors – enablers for all stakeholders?

Vilka kompetenser behövs på framtidens arbetsmarknad?

Innovationshindren inom e-hälsa – hur öppnar vi dörren för alla som vill vara med?

Hur uppnås ökad tillit i styrningen av offentlig sektor?

Framtidens omsorgskvarter – så skapar vi de bästa synergierna mellan barn och äldre

Så blir Sverige navet för utvecklingen av framtidens transportlösningar

Vems ansvar är det att prata vikt med våra barn?

Vågar du gå in på nya marknader?

Våldets osynliga offer – hur uppmärksammar vi barn som växer upp i våld?

Vet ni i psykiatrin hur det går för mig som patient?

Högerpopulismens rötter i nazismen – finns de och hur ser de ut?

Hur påverkas lärarrollen i en digitaliserad skola?

Konkurrenskraft – är Sverige rustat för en plats i toppligan?

Ett år kvar till valet – vad säger oddsen?

Ser dagens turister tillgänglighet som en självklarhet?

De senaste opinionssiffrorna om Centerpartiet

Innovation – lyx eller nödvändighet i sjukvården?

Testbädd Sverige – en ny lokal verktygslåda för industriell tillväxt?

Energibranschens stora utmaning – hur ökar vi flexibiliteten i energisystemet?

A New World Order – Challenges for Companies and Countries

Vilka konsekvenser får senare pensionering för individ, företag och samhälle?

Barns egna asylskäl i asylprocessen

Eftertraktad kompetens – vem ska utveckla framtidens städer?

Tell the world I’m not a terrorist, but a journalist working for the truth – yttrandefrihet för vem?

Kulturarvet – vad ska vi spara och vad ska vi visa upp?

One Planet Cities – städer tar täten för en hållbar framtid

Världen utanför Almedalen

Hur kan ny kunskap bidra till ökad kvalitet i pågående stadsomvandling?

Vad är gott nog? Om prestation, perfektion och press i vardagen

På vilket sätt kan vi hjälpa HBTQ personer som ber om hjälp?

Har alla rätt till en säker arbetsplats?

Lokala politiska samtal – tillsammans beskriver vi dagens och morgondagens Sverige

Vem ska hålla i hållbarheten?

Samtalsklimatet i vår tid. Hur talar vi med varandra live och i sociala medier?

Att omedvetet ta hållbara beslut – kunskap och teknik räcker inte

Samtal inför Centerpartiets ledares tal och analys efter talet

Är körkortet en förutsättning för att få jobb?

Nyanlända akademiker in på arbetsmarknaden – hur svårt kan det vara?

Ungdomsduellen – ungdomsförbunden i debatt

Vem vet mest? Ungdomsförbunden i samtal om Västsahara, Afrikas sista koloni

Hur får vi ansvarsfulla ägarskiften i mindre företag för tillväxt i hela Sverige?

Science slam – nya forskningsrön i kortformat

Modiga samtal kring lägerelden – hur leder vi utifrån våra värderingar?

Vuxna vill att barn ska röka

Från frånvaro till närvaro – hur får vi en likvärdig skola för alla elever?

Förebygg brott och skapa trygga boendemiljöer – om social hållbarhet

Vilka partier har högst ambitioner att stärka medicinsk forskning, företagande och vård inför valet?

Filantropin på frammarsch – vår tids avlatsbrev eller genuint samhällsengagemang?

Integritet till döds – hur ska vården möta de nya digitala kraven?

EU:s Vinterpaket – gas eller broms för förnybar energi?

Kality – Det fria ordet under attack

Framtidens politiska ledare skapar framtidens industripolitik