Arrangörerna måste tänka på säkerhet innan nazisterna kommer

Hugo Ortiz Dubon är olikhetsstrateg på Welink Sweden och en flitig Almedalsbesökare. I början av juni månad uttryckte Ortiz Dubon oro över säkerheten i Almedalen, i anslutning till Nordiska Motståndsrörelsens deltagande. Makthavare.se har samtalat med honom kring hur han tanker kring Almedalsveckan och trygghet utifrån ett arrangörsperspektiv. 

Med vårens terrorattentat i Stockholm färskt i minnet undrar jag hur du ser på säkerheten i din roll som arrangör i år?

“Vi kommer att ha egna evenemang i år, och har kommit fram till att vi behöver konkreta verktyg som lämpar sig för arbete i förebyggande syfte samt en tydlig strategi och handlingsplan för själva eventen. Som arrangör ansvarar man för tryggheten och säkerheten på de evenemang man anordnar. Vi hoppas självklart på att polisen har ett övergripande säkerhetstänk som omfattar oss alla. Med det sagt är det viktigt att ha i åtanke att trygghet och hot kan kännas olika för olika människor, där man i en given situation kan ha en grupp människor som uppfattar den som hotfull medan en annan inte alls plockar upp spänningen i situationen. Det är då viktigt att problematisera säkerheten som tillhandahåll och vem som omfattas av den?”

Nordiska Motståndsrörelsen kommer att närvara i år, vilket har orsakat mycket debatt, och en del bojkottande av bland annat arrangörer, politiker och besökare. Hur påverkar det Almedalen?

“Det är en allvarlig situation som inte har uppstått tidigare i svensk politik, så det är helt förståeligt att en del reagerar som de gjort. Nordiska motståndsrörelsen är en militant nazistisk organisation som kommer närvara vilket onekligen kommer att påverka säkerhetsläget på evenemangen.

De politiker som tar avstånd bör också vara konkreta i sitt anförande och bidra till konkreta insatser i debatten. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det är ett mellanvalsår, vilket brukar resultera I att det sker färre evenemang generellt, samt att deltagandet brukar vara något mindre. Med det sagt är viktigt att vi är där och tar plats då det är en mötesplats för bland annat beslutsfattare och en bra möjlighet att driva sina frågor.”

Ser du ett ökad risk för människor som rasifieras?

“Den generella säkerhetssituationen är som den är och kräver ett övergripande tänk. NMR:s deltagande blir ytterligare en faktor som påverkar den övergripande säkerhetsdimensionen. Deras närvaro är inte begränsad till deras evenemang utan hela veckan och leder således till att de kommer finnas bland de olika seminarierna, vilket onekligen utgör ett store hot för minoritetssvenskar. Med det sagt vill jag lyfta att de som tror på demokratins kraft är måltavlor för den verklighet de förespråkar och strävar efter. De demokratiska fri- och rättigheter vi åtnjuter omfattar även de som vill motverka den så det är otroligt viktigt att vi tar debatten och står upp för vad vi tror på och Almedalen är en viktigt plats för det.

Hugos bästa säkerhetstips för arrangörer i Almedalen

1)     Hör med din chef eller arrangör för eventet om det finns en plan kring säkerheten.
2)     Om inte är det viktigt att lyfta upp vikten av att man har, problematisera konsekvenser av att inte ha en beredskap och säkerhetstänk.
3)     Hur hanterar ni konkreta situationer som kan uppstå? Laborera gärna med olika scenarier.
4)     Förebygg, förebygg och återigen – förebygg. Se över rutinerna i förväg och planera, strukturera och delegera olika uppgifter till medarbetarna.
5) Utse säkerhetsvärdar under arrangemangen, som ska arbeta med att säkerställa besökares trygghet.

Hugos bästa säkerhetstips för den enskilda deltagaren

1)     De som är egenföretagare, representerar den egna organisationen eller individer generellt kan också arbeta förebyggande. Gå inte i ensliga gränder, hör av dig till vänner och kollegor med jämna mellanrum, så människor vet var du rör dig.
2)     Ha med dig ett första hjälpen kit med essentiella förnödenheter.
3)     Kommunicera med andra individer om hur de tanker och vad de har för rutiner under veckan och stötta varandra.