Kristdemokraterna föreslår minskat inflytande för ungdomsförbundet

Det är inte länge sedan Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU (1) höll en uppmärksammad stämma som abrupt slutade i att Sverigedemokraterna i oktober kommer att starta upp ett nytt ungdomsförbund, SDU (2). Det är dock inte bara inom den Sverigedemokratiska rörelsen som motsättningarna är tydliga.

Bild: Sara Skyttedal

Den 8:e oktober håller Kristdemokraterna riksting i Västerås och redan nu är debatten mellan Kristdemokraterna och ungdomsförbundet i full fart. I de föreslagna stadgarna framgår det att Kristdemokraterna vill avskaffa rösträtten för ungdomsförbundets representanter på lokal nivå. Ett förslag som får ungdomsordförande Sara Skyttedal att ryta till i Expressen:

Man kan tycka att det borde glädja Kristdemokraterna att det mitt under de politiska partiernas medlemskris är så många unga som väljer att bli medlemmar i den kristdemokratiska rörelsen på så sätt skapa förutsättningar för partiet att växa.

Kristdemokraternas medelålder är 50 år och enligt uppgifter till Makthavare kommer de inte backa gällande förslaget. Det blir upp till rikstinget att besluta om KDU ska ha rösträtt på lokal nivå.

En av flera som spekulerar kring de egentliga avsikterna med detta förslag är den tidigare riksdagsledamoten Annelie Enochson, som snabbt drar en parallell till Sverigedemokraternas relation till det tidigare ungdomsförbundet.

KDU låter meddela att de fortsätter att driva på för att få partistyrelsen att ändra sitt förslag. Vi ser fram emot att följa debatten.

Här finns stadgeförslaget i sin helhet.