I helgen avgörs ordförandestriden i Centerstudenter

Få har förmodligen undgått den ordförandekamp som sedan några månader sker inom Centerstudenter. Makthavare har exklusivt pratat med de båda kandidaterna om deras visioner för förbundet – och varför just de är den bästa kandidaten.

I helgen samlas förbundet för att välja en ny ordförande efter avgående Hannes Hervieu, som direkt åker till Bryssel för att bli kommunikationsstrateg hos Centerpartiets parlamentariker Fredrick Federley. Hervieu tillträdde som förbundsordförande i april 2013 efter Anna Sandström, som i valet 2014 var riksdagskandidat för Centerpartiet i Norrbotten.

Kampen mellan de två nuvarande kandidaterna har stundtals varit intensiv. Enligt en källa i Centerstudenter kommer stämman ”att bli en riktig rysare”. Vi har därför pratat med de båda kandidaterna om deras framtidsutsikter för studentorganisationen.

Alfred Askeljung är valberedningens förslag till förbundsordförande och är pausad student från KTH. Hans vision för Centerstudenter är följande:

Min vision för Centerstudenter är att vi ska vara en större och bredare rörelse som finns med i fler sammanhang och påverkar politiken i ännu större utsträckning. Jag vill sänka trösklarna för att aktivera sig som medlem och kunna välkomna fler människor med olika bakgrunder och utbildningar.

Jag har suttit i förbundsstyrelsen i tre år och varit med om den resan vi har gjort till att bli större och mer inflytelserika. Vi har tagit rätt politiska strider och arbetat strategiskt med inflytande i Centerpartiet på lokal och nationell nivå, menar Askeljung.

Motkandidaten Caspian Rehbinder är student inom statsvetenskap och har tidigare varit vice ordförande i organisationens Stockholmsavdelning under två år.

Jag tror att vi ska utnyttja det politiska läget för att profilera oss som en stark och självständig röst för frihetlig politik som berör studenter. Att Centerpartiet är i opposition är en möjlighet för oss att påverka utvecklingen både av Centerpartiets idéer och sakpolitik.

Som förbundsordförande vill jag fortsätta att stärka Centerstudenters roll i centerrörelsen – vi ska vara den långsiktiga idémotorn för hela centerrörelsen och sätta en liberal prägel på hela samhällsdebatten. Jag vill också jobba för att stärka den interna öppenheten och demokratin i förbundet, och inkludera många fler i det idéutvecklande arbetet, säger Rehbinder.

Askeljung menar att han under alla år har tillhört ett och samma parti, medan Rehbinder har erfarenhet från Piratpartiet under gymnasiet.

Jag har en mångårig erfarenhet av politiskt arbete både professionellt och ideellt sedan jag blev medlem i centerrörelsen 2008. Jag har personlig trovärdighet som centerpartist i och med att jag aldrig varit medlem i något annat parti.

Under mellanvalsperiod och i opposition är det viktigare än någon annan gång att ta fram ny, vass politik och även att driva den mot partiet. Jag har en bakgrund i både politik, akademi och tankesmedjearbete och kommer kunna leda det arbetet bättre än någon annan. Jag anser mig också ha presenterat de trovärdigaste förslagen för hur vi ska möta utmaningarna med ett växande förbund, kontrar Rehbinder.

Förslagen har varit många och de har i första hand presenterats via kandidaternas hemsidor, men även via tjänsten ”Ordförandeduellen” där medlemmar och andra intresserade anonymt kan ställa frågor till kandidaterna.

Jag har lagt fram många förslag, framför allt inom två områden: idéutveckling och öppenhet. För att stärka idéutvecklingen vill jag att vi ska börja skriva rapporter igen och jag vill inkludera fler medlemmar i våra politiska arbetsgrupper och stärka närheten till akademin. För att stärka öppenheten vill jag inkludera avdelningarna mer i förbundets beslut, göra mötesprotokoll tillgängliga för medlemmarna, tillsätta en stor stadgerevision och se till att förbundsstyrelsens projekt har tydliga mål och utvärderas av utomstående, säger Caspian Rehbinder.

Ett av Alfred Askeljung starkaste åsikter har varit om förbundsordförandens arvode.

Jag har lagt fram förslag för att stärka avdelningarnas roll inom förbundet och åtagit mig att omfördela pengar från förbundsordförandens arvode till vår resebudget. Jag tror det är viktigt att våra förbundsstyrelseledamöter får möjlighet att vara ute i avdelningarna och knyta fler kontakter med våra medlemmar.

Centerstudenter har under Hannes Hervieus tid inte enkommet profilerats sig inom studentfrågor, utan de har även tagit tydlig strid för ett starkare försvar. Detta är någonting som Alfred Askeljung vill fortsätta:

Vid sidan av högskolepolitiken som jag tycker har störst prio så vill jag fokusera på bostadsfrågorna, arbetsmarknaden och försvarspolitiken.

Caspian Rehbinder har å andra sidan valt att presentera en miljöpolitisk satsning.

Jag vill se en grön skatteväxling. Vi har stora miljöpolitiska utmaningar och Centerpartiet har stark trovärdighet här, men vi måste trycka på för vassare politik och ännu bättre förslag. Att höja miljöskatter och sänka skatter på arbete är en klockren väg framåt.

Andra frågor som Rehbinder brinner för är högre kvalitet i högre studier, självständiga lärosäten och en bättre jobbpolitik, innehållande den klassiska centerfrågan: lättare regler och sänkt skatt på arbete.

Vi följer stämman med spänning.